Problém je, že jezdil s cisternou, která podle kriminalistů sloužila k páchání trestné činnosti. Vozila naftu smíchanou s minerálními oleji nepodléhajícími spotřební dani.

„Žil jsem v nevědomosti," prohlásil muž, kterého jako šoféra jedné ze tří cisteren ve flotile své firmy zaměstnal jeho syn. A Silvestr K., kterého kriminalisté i obžaloba označili za vůdce gangu organizujícího podloudné obchody a který mu dával pokyny, kam jet, co do které komory co napustit a kam náklad dopravit, mu prý zdůrazňoval, že používané oleje jsou jen aditiva; vylepšující přípravky, které se běžně pro motory používají.

Vasil H. trvá na tom, že on se vědomě na činnosti směřující k daňovým únikům nepodílel. Dělal prý jen to, co jako šofér celý život - plnil pokyny, když šéfové řekli: pojedeš odtud tam…

Soud to vidí jinak

Takhle to ale nefungovalo, shodly se senáty Krajského soudu v Praze i soudu vrchního. Mají jasno v tom, že pětice odsouzených mužů pocházejících především z Kolínska a Kutnohorska, kteří se na obchodování s naftou a oleji podíleli, dobře věděli, o co jde a co je cílem.

Tím mělo být přimíchávání bazických olejů a transformátorového oleje do nafty a následné „zlevnění" paliva dodávaného autodopravcům i čerpacím stanicím. Stát tak měli obrat na spotřební dani a dani z přidané hodnoty. Celková škoda způsobená českému státu se podle spisu přiblížila 40 milionům korun. Na korunu přesně se vyšplhala na 38 504 923 korun.

Mírnější věznice i délky trestů

O vině obžalovaných odvolací senát nepochybuje, do výroků o trestech ale zasáhl. Údajné hlavě gangu Silvestru K. potvrdil sedm let vězení - avšak se zařazením do mírnějšího typu věznice; z ostrahy do dozoru. V platnosti v jeho případě zůstává i vyměřená pokuta ve výši 3,5 milionu korun, nově se stanovením ročního vězení pro případ nezaplacení.

Novinkou pravomocného verdiktu je zabrání řady pozemků a nemovitostí v Třemošnici na Chrudnimsku a na Kolínsku. Dalšímu z obžalovaných, kterého krajský soud původně poslal na čtyři roky do věznice s ostrahou, vrchní soud nově vyměřil podmínku - tři roky s pětiletou zkušební dobou plus peněžitý trest ve výši 90 tisíc korun (a v případě nezaplacení tři měsíce vězení).

Odvolací senát má za to, že k jeho nápravě není nepodmíněný trest nezbytný. Dva muži působící jako řidiči (včetně Vasila H.) dostali také podmíněné tresty. Ty jim vyměřil už krajský soud, ale odvolací senát tresty zmírnil a zkušební doby zkrátil. Podle pravomocného verdiktu jde nově o dvouleté tresty s tříletým odkladem.

Soudce-zpravodaj Bohuslav Horký k tomu poznamenal, že je na místě odlišit obyčejné šoféry od osob, které z páchání trestné činnosti měly „daleko vyšší profit a zisk".

Syn Vasila H. byl spolupracujícím obviněným

Syn Vasila H. před odvolacím senátem nefiguroval; pravomocně odsouzen byl již loni v lednu, když v procesu s obchodníky s palivy fungoval jako spolupracující obviněný (dostal tříletý trest s podmíněným odkladem na pětiletou zkušební dobu, což je u podmínky maximum).

Právě kvůli porovnání s tímto trestem byl odvolací senát k dalším obžalovaným mírnější. Byť ti většinou neprojevili moc kajícný přístup; připustili spíše ojedinělé přimísení transformátorového oleje, který má nízký bod tuhnutí - prý proto, aby během zimy nafta autodopravcům nezamrzala.

Řidiči věděli, co dělají

S tím ale soudy nesouhlasí. Z provedeného dokazování podle Horkého jasně plyne, že transakce směřovaly k získání majetkového prospěchu - především se jednalo o obohacení Silvestra K. - a měly je zakývat fiktivní faktury zanesené do účetnictví. Neobstojí ani námitka o tom, že řidiči neměli ponětí, čemu slouží. Jak se podobné čachry provádějí, je obecně známo už od poloviny 90. let, kdy se objevila kauza lehkých topných olejů

Obhájci, kteří navrhovali vrácení kauzy policii k došetření nebo zproštění obžaloby, závěry soudu odmítají. Advokát Silvestra K. Martin Buřič hovořil o naprostém nepochopení provozované obchodní činnosti a konstrukce nastíněná v obžalobě je prý ekonomický nesmysl, pokud mělo obchodování s naftou vést k zisku.

Buřič trvá na tom, že bazické oleje nebyly odběratelům prodávány jako nafta, ale opravdu jako oleje. „Všichni dopravci věděli, na co jezdí, a že objednávají olej," ukázal obhájce na majitele kamionů, kteří podle něj byli skutečnými pachateli trestného činu. Ne jeho klient, který obchodoval s tím, co bylo žádáno, a dodal to, co bylo objednáno.

Argumentoval ale marně. Buřič v jednací síni nepochodil ani s argumentem, že část oleje nekončila v Česku, ale byla dodávána na Slovensko, což mají prokazovat dokumenty celníků i záznamy z mýtných bran o průjezdu kamionů. S výsledkem kauzy se nechce smířit. Při odchodu z jednací síně Deníku potvrdil, že už uvažuje o mimořádném opravném prostředku v podobě dovolání k nejvyššímu soudu ČR.

Bude další stíhání?V souvislosti s kauzou se mohou dočkat trestního stíhání i další lidé. Přímo se nabízí posouzení míry viny v případě manželky Silvestra K., na niž byla registrována firma provádějící obchody - ale také by se bylo možno podívat na zoubky odběratelům, kteří mohli vědět, co odebírají a proč to kupují. Bylo by také možné důkladněji prověřit na transakce s transformáto­rovými oleji, které nebyly předmětem obžaloby. Podle slov předsedy odvolacího senátu Marcela Ječného záleží na posouzení státního zastupitelství, zda vyhodnotí případnou trestní odpovědnost u dalších osob.