Chemici odebrali vzorek látky k dalšímu zkoumání, na potok byl umístěn sorpční had, aby nedošlo k dalšímu šíření po hladině.