Na začátku byl hezký sen o nadstandardním zhodnocení vložených peněz, mnohonásobně vyšším než při uložení do banky, na konci zbyly oklamaným jen oči pro pláč. Pohříchu bylo mezi odrbanými klienty i hodně důchodců, kteří přišli o celoživotní úspory. Někteří dokonce o statisíce korun! Podle rady protikorupční policie to souviselo s činností firmy BAI – Business Angels Investment, a.s., se sídlem v Praze.

Dva z obviněných podle zjištění kriminalistů firmu vedli v rozporu s povinnosti stanovenými obchodním zákoníkem a porušovali i stanovy akciové společnosti. A nemělo jít o jednorázová pochybení! Podle protikorupční policie se tak dělo dlouhodobě – od března 2007 do září 2009. To, že majetek společnosti, který byl tvořen především půjčkami klientů, nebyl řádně spravován, mělo citelný důsledek: škodu vyčíslenou na bezmála 87 milionů korun.

„Provedeným prověřováním bylo zjištěno, že muži nevykonávali řádně kontrolu a řízení činnosti dalších osob, působících ve prospěch společnosti, nestarali se o řádné vedení účetnictví a řádné nakládání s půjčenými finančními prostředky. Toto jednání pak umožnilo dalším dvěma obviněným vybrat finanční prostředky od poškozených a nakládat s těmito prostředky protiprávním způsobem,“ přiblížil poměry ve firmě Skřepek.

Podvod na klienty

Podle zjištění kriminalistů společnost vybírala příspěvky klientů, ale ve skutečnosti žádnou obchodní činnost směřující ke zhodnocení peněz nevyvíjela; úspěšné fungování pouze předstírala. Podle vyšetřovatelů si přitom obvinění dobře uvědomovali, co činí. Zaměstnancům společnosti vydávali konkrétní pokyny, jak jednat s klienty, co lidem říkat, jak vybírat peníze z účtů, jak s finančními prostředky nakládat. „Při tom vytvářeli dojem, že chtějí nějaký projekt skutečně uskutečnit – fakticky však nepřikročili k realizaci žádného záměru, i když to bylo klientům tvrzeno. K tomuto využívali i inzerci v celostátních denících a na internetu,“ připomněl Skřepek.

Čtveřice mužů, kteří jsou všichni stíháni na svobodě, by v případě uznání jejich viny soudem mohla strávit ve vězení od pěti do deseti let. Prozatím byli dva z nich obviněni z podvodu a druzí dva z porušování povinnosti při správě cizího majetku.