Tři mladíky, kteří procházeli Zlatnickou ulicí a kolemjdoucí přesvědčovali, že se podílejí na pořádání sbírky pro dobrou věc, připomněl Rudolf Rubeš z centrály městské policie.

„Pro zvýšení své důvěryhodnosti drželi v ruce formulář, na kterém bylo napsáno: „Regionální certifikát pro neslyšící, postižené lidi a chudé děti. Chceme otevřít mezinárodní centrum. Děkujeme" Nad tímto nápisem byl symbol vozíčkáře a státní vlajka České republiky," přiblížil Rubeš, jakým způsobem se dotyční snažili hrát na city.

Zatímco dříve se stejnou fintou i zcela totožným lejstrem obcházely ulicemi Prahy i měst v okolí především mladičké Rumunky, maskující svou neznalost jazyka tím, že předstíraly, že jsou hluchoněmé, tentokrát se jednalo o hochy.

Strkání peněz rovnou do vlastní kapsy

Aktéry podvodného výběru na „dobročinné účely" byli tři cizinci, z nichž pouze jediný je starší 15 let, poznamenal Rubeš. Ten také připomněl, že pokud by se lidé setkali s obdobným počínáním, je na místě ihned volat na bezplatnou tísňovou linku strážníků 156.

Vzato do důsledků cizinci vybírající na handicapované a chudé vlastně dárce ani neklamou, třebaže nemají žádnou kasičku a peníze rovnou strkají do vlastní kapsy. Aspoň ze svého pohledu mohou mít za to, že je všechno v pořádku – bezpochyby sami sebe považují právě za chudé, jimž by ti bohatší měli něco přispět na živobytí.

Z minulosti je známo, že tímto způsobem si v poměrně krátké době lze přijít na slušnou částku. Ostatně i nyní zajištěná tabulka, kam sami dárci zapisovali záznamy o svých příspěvcích, ukazuje, že důvěřivci nelovili po kapsách drobné, ale poskytovali příspěvky v řádu stokorun. A nikoli jen ojediněle…

Jal poznat dobrou dobročinnou sbírku na ulici?Musí být jasné, na jaké charitativní účely vybraná finanční hotovost přispívá.

Hotovost se ukládá do zapečetěných kasiček, které musejí být vždy neporušené.

Každá legální sbírka má písemné povolení vydané krajským úřadem (v Praze magistrátem). Dobrovolník, který vybírá peníze od kolemjdoucích, musí mít u sebe mít jeho kopii.

Výběrčí musí být schopný předložit plnou moc vydanou právnickou osobou, která veřejnou sbírku organizuje. Ta musí být opatřena pořadovým číslem, razítkem a podpisy statutárních orgánů.

Čtěte také: Do Prahy se vrátili falešní výběrčí na neslyšící