Daly by se tak vystopovat lokality s rozsáhlejší konzumací návykových látek, ve kterých lze předpokládat rozbujelé dealerství; rozbor obsahu kanalizačních trubek také umožňuje poznat, kde se nachází třeba varna pervitinu. A to s vysokou přesností, naznačil Deníku náměstek ředitele středočeské policie pro kriminální policii Michal Mazánek, podle jehož slov lze rozbory zacílit i na splašky vytékající z konkrétních nemovitostí.

„Ještě ale musíme dořešit způsob, jakým se tam dostat," připustil Mazánek. Uplatnění nové metody tudíž není tématem pro zítřek či příští týden; zřejmě ještě ne ani pro nejbližší měsíce – v proběhu letošního roku by ale specialisté středočeského toxi týmu chtěli využívání nové metody rozjet. Nebo aspoň vyzkoušet. Jednou by nicméně chemické rozbory odpadních vod mohly být pro detektivy stejnou samozřejmostí, jako jsou dnes třeba analýzy odběrů elektřiny využívané při odhalování nelegálních pěstíren marihuany.

Zkušenost starých praktiků

Nových technik v boji se zločinem se středočeská policie neodříká, byť její představitelé nepopírají, že stále platí zkušenost starých praktiků: není nad dobrou místní a osobní znalost, jež společně s „kriminalistickým čichem" umožní jít naproti pověstnému štěstí; pro tuto práci stejně důležitému jako pečlivost a bystrý úsudek.

Tuhle stále platnou pravdu převlečenou do moderního hávu může reprezentovat elektronická mapa kriminality, jejíž využívání policisté začínají zkoušet na Kolínsku. Vlastně jde o nový způsob práce se statistikami kriminality, které jsou k dispozici. Jejich pečlivé vyhodnocení umožní stanovit místa a časy, kde a kdy nejčastěji dochází k páchání zločinů – a na tahle zjištění reagovat při organizování hlídkové činnosti. V nadsázce řečeno: policisté věří, že by se jim mohlo podařit být na místě zločinu dřív, než pachatel zkusí něco provést.

Čtěte také: Systém odhalí zločiny ještě předtím, než se stanou

Zrovna na Kolínsku (byť v rámci regionu nepatří tato oblast nejhorším; dlouhodobě vážnější je situace na Příbramsku, kde ale poslední roky vykazují zlepšení, a v regionu Prahy-venkov: Jih) jsou přitom i lokality, které mají velmi pochmurnou pověst i bez map kriminality. Široko daleko, Prahu nevyjímaje, jsou známy například Pečky – jako hotová kolonie narkomanů a dealerů, spjatá se šířením drog a návaznou kriminalistou.

Vstanou noví bojovníci

Velké razie, které zde policisté opakovaně provedli, sice vedly ke zlepšení – pouze ale dočasnému; postupně lze zaznamenávat opětovný nárůst počtu deliktů, „Je to nekonečný příběh," poznamenal Mazánek. Jeho povzdech charakterizuje situaci v Pečkách, ale i na drogové scéně obecně.

Zkušenost je jasná, shodná i se zjištěními detektivů z Prahy: na místa odhalených a dopadených dealerů brzy nastupují jiní. „Jak podle toho starého hesla: vstanou noví bojovníci," posteskl si jeden z kriminalistů, že žádný zásah dosud nevytvořil díru na drogovém trhu, která by zůstala neobsazena.

Mohly by tohle pomoci změnit relativně nenáročné rozbory odpadních vod?

Čtěte také: Počítačový systém si posvítí na kriminalitu Kolínska