Jak shrnul Jaroslav Ibehej z policejního prezidia, jednalo se o dva případy dotačních podvodů ve stadiu pokusu a jednoho ve stadiu přípravy. Konkrétní jméno sice policie nepotvrdila – podle dostupných informací by však hlavním aktérem obsáhlého vyšetřování měl být na svobodě stíhaný architekt Marek Řičář, známý i z jiných kauz, kde šlo o přinejmenším nestandardní operace s penězi ze státních dotací.

Jiné to nemělo být ani v právě ukončovaných případech, které detektivové chtějí v nebližší době uzavřít a spisový materiál odeslat na Vrchní státní zastupitelství v Praze s návrhem na podání obžaloby.

Mikroregion o ničem nevěděl

Rozsáhlá operace, na jejímž konci se mělo objevit 11,76 milionu korun, byla pečlivě promyšlená. Odstartovala v roce 2005 tím, že obviněný, jednatel obecně prospěšné společnosti, poslal na ministerstvo pro místní rozvoj žádost o dotaci na projekt rozvoje informačních a komunikačních technologií v mikroregionu Horácko. Podle písemností, které předložil, měly náklady přesáhnout čtvrt miliardy, přičemž se údajně počítalo se 174milionovou státní dotací. O tolik peněz ale v této chvíli nešlo. Jménem vedení mikroregionu (jehož šéf však o ničem neměl ani tušení, natož aby měl k dispozici ohlášených 58 milionů vykazovaných jako spoluúčast z vlastních zdrojů) žádal o 11,76 milionu na zpracování projektové dokumentace.

Podle kriminalistů to měl pachatel vymyšleno následovně: peníze stát poskytne mikroregionu, na jehož bedrech tak zůstane odpovědnost, ale převedeny budou na obecně prospěšnou společnost, jejímž jsem ředitelem. A k tomu, aby se dotace nemusela vracet, poslouží další žádost o dotaci v hodnotě 1,9 milionu korun – na rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech. Také tento dokument obsahoval nepravdy – uvádění partneři o ničem nevěděli.

Rovněž do roku 2005 spadá kauza podkladů pro budoucí žádost o zhruba 120milionovou dotaci na projekt Horácké moře (tak se někdy nazývá Dalešická přehrada), které dotyčný předložil k podpisu starostce jedné obce na Třebíčsku. „V podkladech se nacházela zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na zhotovení díla,“ připomněl Ibehej. „V té svévolně uvedl, že subjektem, který byl vybrán výběrovým řízením jako zhotovitel projektové dokumentace k dílu, se stala společnost s ručením omezeným, jejíž byl majitelem,“ konstatoval s dodatkem, že cena za projekt měla dosáhnout zhruba 2,2 milionu.

I v těchto písemnostech však kriminalisté odhalili nepravdy. Údajné výběrové řízení se nekonalo; další dva uvádění účastníci popřeli, že by o tuhle zakázku usilovali. Navíc projekt měla finančně krýt předkladatelova společnost s ručením omezeným, přestože potřebné desetimiliony neměla. „Připravené smlouvy však nebyly předloženy zastupitelstvu obce ke schválení a sama obec je ani neevidovala,“ konstatoval Ibehej.

Podle jeho slov se podařilo zasáhnout včas a žádná z dotací, které se staly předmětem aktuálně uzavíraného policejního šetření, vyplacena nebyla.

„Žadatel o dotaci uvedl nepravdivé údaje o dvou partnerech, kdy tyto partnery uvedl bez jejich vědomí. U smlouvy se třetím partnerem žadatele o dotaci navíc kriminalisté zjistili, že podpisy na smlouvě jsou zfalšované.“

Jaroslav Ibehej, Policejní prezidium ČR