K prvnímu mordu došlo nedaleko Jílového u Prahy, načež pachatel tělo i s obětí odvezl zpět do metropole. Těla dalších dvou mužů, zastřelených během jediné noci, se pak našla u silničky v polích za Uhříněvsí. Pokračovat bude připomínka tohoto děje ještě dalším dílem seriálu. I když byl případ pravomocně ukončen a soudy v roce 2016 rozhodly o uložení doživotního trestu, objevují se spekulace o možnosti opětovného zkoumání této kauzy.

V souvislosti se skutky spáchanými v roce 2014 byl o dva roky později odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí David Virgulák. Že by vraždy spáchal nebo se na nich podílel, vytrvale popíral; důrazně odmítal třeba i schopnost policejních psů řádně rozpoznat pachové stopy. Členové senátů pražských soudů, městského i vrchního, nicméně měli jasno: k dispozici jsou sice jen nepřímé důkazy, avšak tvoří takový ucelený řetězec, že o vině netřeba pochybovat.

Dohady z internetu

V internetovém prostředí lze nejen v souvislosti se seriálovým převyprávěním případu zavražděných taxikářů zaznamenat náznaky, že zasvěcení mají informace, že to se shromažďováním důkazního materiálu a vyhodnocováním všech souvislostí vyznívajících nejenom v neprospěch podezřelého, ale také v jeho prospěch, nemuselo být tak jednoznačné, jak se pak jevilo v soudních síních. A dá se prý čekat, že na to, jak tehdy orgány činné v trestním řízení postupovaly, by se údajně měla vbrzku zaměřit Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Jedním z pravděpodobných zdrojů těchto úvah může být vyjádření v komentářích na webu, který se v češtině věnuje případům sériových vrahů, osudům jejich obětí, a zejména jich samotných. Text podepsaný jménem David Virgulák. Pisatel uvádí, že je oním odsouzeným – a i nyní zdůrazňuje, že odsouzeným nevinně: trvá na tom, že odsouzen byl muž – tedy on – který vraždy nespáchal. S odkazem na aktuální seriál v televizi zpochybňuje postup tehdejších vyšetřovatelů. Kdo tento příspěvek na web vložil, lze ověřit jen obtížně – nicméně to, aby někdo z blízkých zajistil přenos myšlenek z vězení touto cestou, by skutečně nebyl problém.

Milovníky hypotéz, spekulací a domýšlení pravdy jistě zaujmou slova, že se mu ve výkonu trestu navrátila paměť: dříve uváděl, že měl „okno“ – zatímco nyní už k noci z 10. na 11. 4. 2014, kdy při okraji Uhříněvsi vyhasly dva životy, ví vše: kde se tehdy pohyboval i co prožil. A díky navrácené paměti a pročítání části spisu může prohlásit: „Vím, že bylo celé šetření a vyšetřování cíleně mařeno a manipulováno, a to konkrétními (nejmenovanými) zaměstnanci Policie ČR – kriminální služba Praha.“ S tvrzením, že kriminalisté jeho takzvaného okna zneužívali. „Úmyslně a vědomě,“ uvádí pisatel.

Návrat paměti také označuje za svoji „zbraň proti skutečným a opravdovým pachatelům“. „Vím dnes to, co jsem v době vyšetřování a soudu nevěděl,“ naznačuje. Informaci, zda se v těchto souvislostech schyluje třeba k podání návrhu na obnovu řízení, Deník nezískal. Advokát Michal Stupka, který Virguláka zastupoval, dotaz nekomentoval. Mohlo by se to ale odehrát i bez jeho účasti.

Co dostala GIBS?

Text z komentáře na webu o sériových vrazích dále přichází s nařčením, že konkrétní osoby z řad kriminalistů „pracovaly ve prospěch skutečných a opravdových pachatelů a též spolupachatelů oněch vražd poškozených taxikářů, kteří byli zavražděni pro něco – což by mělo být novým předmětem zcela nového vyšetřování“. Pisatel v té souvislosti zmiňuje, že už byl s GIBS v osobním kontaktu – a hodlá v tom i pokračovat.

Mluvčí inspekce Ivana Nguyenová Deníku řekla, že věc prověřovala a nemá informace, že by se kolegové podobnou záležitosti zabývali nebo se k tomu schylovalo. Případné otevření pravomocně ukončené kauzy by pak podle ní řešil spíše příslušný soud. A pro pražskou polici jde o dávno uzavřenou věc – přičemž se nezdá, že by se na tom mělo něco měnit. Vedoucí oddělení tisku pražského ředitelství Policie ČR Jan Daněk to pro Deník komentoval stručně: „Tuto informaci nemáme. Kdyby se měl případ znovu otevírat, tak bychom to věděli.“

I na to nicméně autor zmiňovaného textu podepsaný jako Virgulák, zjevně se v reakci na zájem vyvolaný televizním seriálem snažící rozčeřit vody, předem nabízí odpověď: „Lze se domnívat, že vše je v záměru i nadále ve věci nepodnikat žádné kroky, neboť by pro rozsah manipulací vypukl naprostý skandál, který by policejní složky v očích veřejnosti uvedl do velmi neblahé situace.“ Uvádí, že přehled kroků, které označuje jako manipulace, sepsal a předal právě GIBS. Zůstává však pravdou, že slova o skandálu, který by přineslo odhalení skutečné pravdy, lze zrovna ve vězeňském prostředí slýchat dnes a denně.