Fiktivní obchody se uskutečňovaly v letech 2008 až 2011. Skupinu organizoval francouzský občan a jeho česká družka.  Společně řídili minimálně 55 společností a do jejich vedení dosazovali, tzv. bílé koně. Nastrčení jednatelé navíc nevěděli nic o povaze podnikání jednotlivých firem a nevedli účetnictví.

Společná práce vyšetřovatelů 

Organizátoři skupiny vytvářeli doklady o fiktivních obchodech. Na fakturách uváděli jako předmět plnění nejčastěji počítačové součásti a elektroniku v celkové hodnotě 450 milionů. Povedený párek organizátorů uprchl. "Vyšetřování případu komplikovala skutečnost, že hlavní organizátor a jeho družka hned na začátku vyšetřování uprchli a do současné doby se je nepodařilo vypátrat. Na jmenované je proto vydán mezinárodní zatýkací rozkaz," uvedl Ibehej. 

Na vyšetřování případu se podíleli čeští i francouzští vyšetřovatelé. Dokument k případu má přes 17 500 stran a 46 svazků příloh. Spis vyšetřovatelé předali Městskému státnímu zastupitelství.