Zabití svého na svobodě stíhaného komplice z devítimilionové kauzy podvodných čachrů s naftou, který začal spolupracovat s policejními detektivy a vypovídal proti němu, měl podle kriminalistů i podle obžaloby organizovat z ruzyňské věznice – nejméně mezi 6. srpnem a 17. zářím 2012, kdy za ním do vazby docházela na návštěvu partnerka (v kauze podvodů s pohonnými hmotami rovněž podezřelá osoba, u níž bylo stíhání vedeno na svobodě).

Kriminalisté, kteří jejich rozhovory odposlouchávali, aby se dověděli více o pozadí složitě propletených zločinů s naftou, nečekaně slyšeli slova, která měla směřovat k chystanému mordu. Špaček prý očekával, že likvidaci nepohodlného svědka by za 50 tisíc mohl obstarat jejich známý, stavební dělník z Ukrajiny a pokud ne, jistě by našel vykonavatele ochotného provést ortel mezi krajany.

Vraždu chystal

Nesmysl, ohrazuje se Špaček. „Bylo to špatně pochopeno," zdůraznil s tím, že muž, kterého označil za kamaráda, měl být jen přestěhován na Slovensko, aby se ocitl mimo dosah vyšetřovatelů. „Nikdy jsem mu neublížil," zdůrazňoval.

Jeho záměry ale soud neřešil. V tom, že vraždu chystal, měl jasno již z dřívějších jednání. Aktuálně šlo jen o výši trestu, kdy obhájkyně Petra Karbanová označovala 18 let ve věznici se zvýšenou ostrahou jako verdikt nepřiměřeně přísný.

Nepochodila. Vrchní soud odvolání zamítl a rozsudek městského soudu potvrdil. Odvolací senát ústy své předsedkyně Jaroslavy Maternové nemá proti 18letému trestu žádné výhrady. Za situace, kdy je trest ukládán jako souhrnný (nejen za snahu vraždit, ale také za původně řešené velmi rozsáhlé podvody s naftou) se nejeví jako nepřiměřený.

Posudky hovoří jasně

„Je potřebné výraznější represivní působení," konstatovala Maternová. Připomněla také, že v případě Špačka stíhaného pro ještě závažnější zločiny bylo navíc zastaveno trestní stíhání v kauze čtyřmilionové krádeže: s kumpány měl ostavit kamion s nákladem cigaret a předstírat, že byl vyloupen.

Maternová také zmínila pět záznamů v trestním rejstříků týkajících se předchozí majetkové trestné činnosti – přičemž z uložených trestů se obžalovaný nepoučil; naopak vystupoval jako iniciátor a organizátor dalších skutků.

Jasně navíc hovoří posudky znalkyň z oboru psychiatrie a psychologie: možnost Špačkovy resocializace je velmi ztížená… Ostatně – u majetkové trestné činnosti soudy u něho neshledaly žádné polehčující okolnosti.

Verdikty soudů29. 3. 2013: Trestní senát Městského soudu v Praze rozhodl o zproštění obžaloby.

6. 9. 2013: Odvolací senát Vrchního soudu v Praze verdikt zrušil a věc vrátil „na město" k novému projednání.

26. 2. 2014: Za vraždu ve stadiu přípravy vyměřil Městský soud v Praze 15 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.

17. 6. 2014: Vrchní soud v Praze zrušil výrok o trestu a věc vrátil městskému soudu, aby počkal na pravomocný verdikt Krajského soudu v Praze v kauze podvodu a následně zvolil odpovídající sankci jako souhrnný trest.

24. 10. 2014: S ohledem na verdikt krajského soudu (25. 11. 2013 byl za podvod vyměřen osmiletý trest ve věznici s ostrahou, který 8. 10. 2014 po zamítnutí odvolání vrchním soudem nabyl právní moci) městský soud stanovil souhrnný trest: 18 roků ve věznici se zvýšenou ostrahou.

6. 1. 2015: Po zamítnutí odvolání Vrchním soudem v Praze nabyl verdikt právní moci.

Ještě lze očekávat jednání před Nejvyšším soudem ČR v Brně v důsledku podaného dovolání.