Kriminalisté nyní uzavřeli případ, který začal již v dubnu. Tehdy podle zjištění vyšetřovatelů dotyčný slíbil komusi neznámému čtyři tisíce korun za to, že mu přednostně vyřídí vydání dokladu o zařazení jeho motorového vozidla do evidence vozidel taxislužby. A dodá osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce řidiče taxíku bez toho, že by se před zkušební komisi vůbec musel obtěžovat.

„Tuto částku předal nezjištěné osobě v Praze – a převzal od ní doklady. Věděl, že částka bude použita zčásti jako náklady zprostředkovatele a zčásti poslouží jako úplatek osobě, která listiny vystavila," konstatovala Johnová.

To bylo první dějství případu. Druhé následovalo v červnu, kdy kontroloři brandýské radnice zjistili, že se tento taxikář prokazuje padělanými doklady. Zfalšované bylo jak osvědčení taxikáře, tak i doklad o evidenci taxíku. „S ohledem na to, jak k listinám přišel, musel být tento muž minimálně srozuměn, že nejsou pravé," připomněla Johnová.