Věci v posledním březnovém týdnu zajistili a odvezli, protože odhalili, že jako značkové zboží pouze vypadají. Ve skutečnosti se jednalo o padělky. O odhalení nelegálních napodobenin v úterý informovala Ivana Kurková z Celního úřadu pro hlavní město Prahu.

„Celníci si ke své kontrole vytipovali tři prodejní prostory na tržnici, kde následně objevili více než pět tisíc kusů zboží, u kterého vzniklo důvodné podezření z porušení práv duševního vlastnictví," konstatovala. Že skutečně nejde o originály, potvrdil zástupce majitele ochranných známek, který byl kontrole přítomen.

Případ zůstává v šetření - už nyní je ale zřejmé, že ačkoli zajištěné věci jsou vesměs drobnostmi, rozhodně se nejedná o maličkost. „V případě, že by se toto zboží, jež bylo vydáváno za originály, dostalo do prodeje, škoda majitelům ochranných známek by přesáhla dva miliony korun," upozornila Kurková.