Leckdo – třeba i na základě vlastní zkušenosti – má ještě tušení o tom, že nověji k jejich práci náleží také působení v daňové oblasti včetně intenzivních kontrol spojených s tabákovými výrobky a alkoholem či sledování pohybu zboží, což s sebou nese možnost prohlídek v režii celníků i v situacích, které s překračováním hranic nemají pranic společného.

Včetně kontrol na silnicích, kdy se celníci zaměřují jak na převážený náklad, tak i na kontroly dálničních známek. A pozornosti veřejnosti neunikl ani podíl celníků na protidrogových zásazích – ostatně kriminální aktivity kolem nelegálních návykových látek bývají často spojeny právě s pašováním.

Ani tím však spektrum činnost pracovníků celní správy není naplněno, plyne z i informací Martiny Kaňové z Generálního ředitelství cel. K jejich úkolům patří mimo jiné také asistence při zajištění ochrany osob, majetku a při dodržování veřejného pořádku, připomněla Kaňková.

„Orgány celní správy poskytují asistenční činností podporu finanční správě, ministerstvu financí i Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových," konstatovala a dodatkem, že po celé republice loni 2494 celníků poskytlo výpomoc v tisícovce případů. „Nejvíce ve Středočeském kraji a v Praze," poznamenala Kaňková.

Převoz peněz či kontrolních pásek

Nejčastější asistencí – celkem v 398 případech – bylo loni zajišťování převozu peněz nebo kontrolních pásek, a to jak pro potřeby celní správy, tak pro finanční úřady; sedmkrát celníci převáželi peníze i pro ministerstvo financí. Kvůli zvýšení bezpečnosti kurýrů dokonce celní správa nakoupila balistické vesty pro skryté nošení, které využívají i zaměstnanci finanční správy.

Přes sto akcí – přesně jich bylo 111 – obnášelo asistenci finančním úřadům v rámci exekučního zajišťování peněžních prostředků i movitého majetku; dohromady šlo o hodnoty v objemu přes 156 milionů. Nepřehlédnutelnou se stala především červencová exekuční akce v pražských kasinech.

Součástí působení celníků je však třeba i zajištění nonstop ostrahy budovy ministerstva financí v centru metropole. Na vyžádání se podílejí také na zajišťování veřejného pořádku i při různých příležitostech – nejčastěji bývají k vidění v místech konání dražeb.

Řidič platil, aby mohl odjetSpeciální kontrolní akce celníků VAT.K nezapomenutelným počinům loňského roku se podle Martiny Kaňkové z Generálního ředitelství cel řadí speciální kontrolní akce VAT zaměřené na rizikové komodity jakými jsou víno, minerální oleje, tabákové výrobky, maso, auta i drogy, přesahující na konci května nejen rámec regionů, ale dokonce i států; uskutečnila se totiž ve spolupráci s finanční správou jak v České republice, tak na Slovensku.

„Díky této akci se ve spolupráci s celníky podařilo orgánům české finanční správy zajistit v rámci exekučního řízení movitý majetek (dva nákladní a tři osobní automobily, 20 tun mraženého masa a 20 tun hliníku) v celkové hodnotě přesahující částku dva miliony korun," konstatovala Kaňková.

Zabavených aut přitom málem bylo ještě o jedno víc. Sami celníci vývoj kolem kontroly automobilu, zastaveného původně kvůli podezření z možného převozu drog, označují jako kuriozitu. Při prověřování registrační značky totiž vyšlo najevo, že vlastník má u finančního úřadu daňový nedoplatek převyšující sto tisíc korun. Od pracovníků finanční správy přišla okamžitá výzva k uhrazení nedoplatku, jinak dojde k exekuci vozidla – načež dlužník opravdu celý dluh zaplatil, aby mohl pokračovat v jízdě.

Právě kontrola platební morálky prověřovaných subjektů se stala jevem, který překvapil nejenom zmiňovaného šoféra. Dohromady se přímo během kontrol podařilo vybrat daňové nedoplatky v částce téměř 700 tisíc korun, pracovníci finanční správy také daňovým dlužníkům zabavili převážené zboží za čtyři miliony korun (včetně zmiňovaných zásilek mraženého masa nebo hliníkových ingotů) – s tím, že buď dlužníci své daňové nedoplatky uhradí, nebo budou věci prodány v dražbě.

Rovněž z hlediska kontrol v režii samotných celníků byla akce VAT mimořádná. Při kontrole osobních aut, kamionů i autobusů celníci nasadili nejen služební psy, ale k dispozici měli i velkokapacitní rentgen, vysokozdvižnou plošinu a další vybavení v podobě technologického vozidla či dohledové aplikace v počítači. S jejich pomocí objevili a zajistili 80 litrů motorové nafty, 1000 litrů vína, 1200 kusů cigaret a dva a půl kilogramu tabáku – vše bez řádných dokladů.

Mezi dále odhalenými prohřešky figurovala především provinění řidičů kamionů (šlo zejména o nedodržení povinných přestávek, ať už nezakrývané, nebo maskované použitím cizí karty v tachografu), za což byly uloženy kauce ve výši 140 tisíc korun. Nechybělo ale ani odhalení řidiče pod vlivem drog – a také nalezení šesti běženců ze Sýrie.

Čtěte také: Drogy, kabelky i kvanta motýlů. To všechno zadrželi ruzyňští celníci