Ústavní soud nezveřejnil zdůvodnění a rozhodnutí nekomentovala ani mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Obžaloba dávala Březinovi za vinu, že zamlčel valné hromadě DPP, že společnost Porcela Plus, kde také působil v dozorčí radě, skončila v konkurzu. Podle Obchodního zákoníku měl Březina v této situaci okamžitě odejít z dozorčí rady DPP.

Podle soudu Březina chyboval 

V dovolání k Nejvyššímu soud Březina kritizoval výklad zákona a zpochybnil svou povinnost informovat o konkurzu společnosti Porcela Plus valnou hromadu DPP. Podle dovolání měl základní informační povinnost rejstříkový soud. Nejvyšší soud ale v roce 2015 rozhodl, že Březina chyboval.

„V důsledku jeho jednání akciová společnost DPP mylně předpokládala, že i nadále má právní nárok na výplatu odměny za výkon funkce v její dozorčí radě, a pobíráním těchto odměn i po zániku této funkce po dobu téměř dva a půl roku se tak obohatil k její škodě," stojí v rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Březina přesto zůstal v politice i po tom, co rozsudek nabyl právní moci. Pouze loni v listopadu rezignoval na post předsedy zastupitelů ČSSD v Praze a to v souvislosti s volebním výsledkem jeho strany v metropoli.