Část žaloby, v níž se Deyl domáhá částky 1,5 milionu s úroky za porušení autorských práv, se vrátí k pražskému Městskému soudu. Případ už ovšem bude rozhodovat jiný soudce, jelikož soudkyně Jaroslava Lobotková chybovala v řízení, když nerespektovala názor nadřízeného soudu.

Soudkyně nerespektovala názor Vrchního soudu

„Jestliže prvostupňový soud určil, že k zásahu došlo, je na místě nárok přiznat," uvedl předseda odvolacího senátu Roman Horáček. Podle něj není jasné, za co architekt požaduje 1,5 milionu. Buď jde o náhradu škody, doplacení ceny za dílo či za zásah do majetkových práv. Právě o tom bude rozhodovat městský soud.

Soudkyně Lobotková opakovaně rozhodla o tom, že je architektův nárok promlčený. Toto rozhodnutí ale vždy zvrátil Vrchní soud. Jelikož soudkyně nerespektovala jeho názor a odvolací senát rozhodl, že jí případ odebere. „Postup soudu prvého stupně byl v části v přímém rozporu s rozhodnutím odvolacího soudu," uvedl Horáček.

Změny viděl až při otevření 

Zahrada uzavřela s Deylem v roce 1996 smlouvu, ale o tři roky později, před dokončením díla, od ní odstoupila. Skleník stál 200 milionů a oproti původnímu odhadu se prodražil skoro desetinásobně. Podle Deyla i kvůli změnám, které zahrada v projektu svévolně provedla. Architekt také tvrdil, že změny samé mohl vidět až jako platící divák při otevření skleníku. V tom mu dnes dal za pravdu odvolací soud. „Proto jsme se přiklonili k názoru, že nárok promlčený není," uvedl Horáček.

Bývalý ředitel zahrady Jiří Haager v minulosti vypověděl, že architekt dodal projekt pozdě a pouze zčásti a některé jeho návrhy byly nepoužitelné.