Vybrat peníze. To, že podobná kauza existuje, mluvčí pražské policie Andrea Zoulová ve čtvrtek sice nepotvrdila, ale ani nepopřela. Odmítla však uvést jakékoli podrobnosti. „S ohledem na ustanovení trestního řádu a zákona na ochranu osobních údajů nemohu poskytnout informace v souvislosti s konkrétní osobou," sdělila Deníku.

Sdílnější byla vedoucí kanceláře ředitele městské policie Irena Seifertová – nicméně z jejích slov vyplývá, že by mělo jít o šproch, na němž je pravdy jen trochu. K události s bankovní kartou opravdu dojít mělo – ovšem jinde a za jiných okolností.

Loni v září bylo skutečně vůči strážníkovi zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu podle § 234 trestního zákoníku – což je skutek označovaný jako neoprávněné opatření platebního prostředku, za který v případě odsouzení může padnout až dvouletý trest.

Čin spáchal v době volna

„Bez souhlasu oprávněného držitele přechovával platební prostředek, který měl nalézt v mimopracovní dobu na čerpací stanici, sdělila Deníku Seifertová, S důrazem na to, že se mělo jednat o čin spáchaný v době volna. Připomněla současně, že dotyčný zaměstnavatele informoval, že proti usnesení o zahájení trestního stíhání podal stížnost. „Podle našich informací nebylo doposud trestní stíhání ukončeno," konstatovala Seifertová.

I přes zahájení trestního stíhání nemusel strážník svléknout uniformu. Zaměstnavatel ctil presumpci neviny, jelikož se jednalo o přečin přímo nesouvisející s výkonem zaměstnání, k němuž mělo dojít v mimopracovní době.

„V červenci letošního roku pak tento zaměstnanec požádal o ukončení pracovního poměru dohodou, se kterou zaměstnavatel souhlasil. Jeho pracovní poměr skončil ke dni 31. 8. 2016," konstatovala Seifertová.

Bývalého strážníka, který měl v kauze figurovat, se Deníku kontaktovat nepodařilo.

§ 234:
Kdo sobě nebo jinému bez souhlasu oprávněného držitele opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává platební prostředek jiného, zejména nepřenosnou platební kartu identifikovatelnou podle jména nebo čísla, elektronické peníze, příkaz k zúčtování, cestovní šek nebo záruční šekovou kartu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci

Čtěte také: KRIMI MIX: Vykopl muž dveře kvůli své ženě?