Vyšetření štítné žlázy a test její funkčnosti by podle odborníků měla podstoupit každá žena už na začátku těhotenství. Podle zdravotnické statistiky se tak ale neděje. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR sledoval počty vyšetření mezi roky 2010 až 2017 a vyplývá z nich, že vyšetřit se nechá méně než polovina žen.

„Pouze 41 procent těhotných pacientek podstoupilo v roce 2017 vyšetření hormonu TSH, který ovlivňuje funkci štítné žlázy. I přes snahu lékařů informovat o významu vyšetření se v letech 2010 až 2017 počty vyšetřených těhotných zvýšily jen málo - pouze o jedenáct procentních bodů,“ informoval ústav. 

A čísla se příliš nezlepšila ani v dalších letech. O problémech se štítnou žlázou ví podle lékařů jen jedna z deseti rodiček. Další jimi už ale můžou trpět, jen se ještě neprojevily průvodními příznaky. Podle odhadů se riziko vyskytuje až u poloviny žen.

Zdravotní komplikace

Snížená funkce štítné žlázy a schopnost dodávat hormon tyroxin plodu má přitom na těhotenství i fatální vliv. 

„Vyvíjecí se plod je přibližně do 16. týdne těhotenství závislý na přísunu hormonů štítné žlázy od matky. Tyto hormony jsou přitom zásadní pro jeho správný vývoj a nedostatek je navíc spojen s řadou těhotenských komplikací. Například riziko potratu v prvním trimestru je u žen s neléčenou poruchou štítné žlázy až třikrát vyšší,“ vysvětlil gynekolog z Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Patrik Šimják.

| Video: Youtube

Kromě ukončení těhotenství hrozí předčasný porod, větší riziko těhotenské cukrovky nebo zvýšeného krevního tlaku. Lékaři také často zmiňují, že se neléčená štítná žláza v těhotenství může projevit až při pozdějším vývoji dítěte, například poruchou učení nebo pozornosti. Případně poklesem IQ či poruchou psychomotorického vývoje.

Lékaři napříč obory proto dlouhodobě volají po plošném screeningu. Ministerstvo zdravotnictví teď zahájilo přípravy Programu časného záchytu poruch štítné žlázy v těhotenství.

„Změny systému zdravotní péče o těhotnou ženu, na kterých aktuálně pracujeme, jsou ve fázi odborné přípravy. Tuto fázi koordinuje Národní screeningové centrum ÚZIS ČR a je zodpovědné také za integraci postupů do běžné praxe,“ přiblížil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Na přípravě se podílejí i odborné společnosti nebo zdravotní pojišťovny.

Vyšetření co nejdříve

Okruh žen, kterých by se screening týkal, je široký. „Screening poruch štítné žlázy v těhotenství je určen pro všechny těhotné ženy, které nejsou dosud léčeny pro poruchy štítné žlázy. Doporučená doba k provedení screeningu štítné žlázy v těhotenství je co nejdříve v prvním trimestru, optimálně do 11. týdne, nejpozději však do 14. týdne těhotenství,“ poznamenal mluvčí.

Do procesu by se měli zapojit ambulantní gynekologové, endokrinologové, případně praktičtí lékaři. Test se provede ze žilní krve odebrané ráno nalačno a následně ho vyhodnotí laboratoř, která výsledek odešle ošetřujícímu gynekologovi. Plány resortu jdou v péči o rizikové těhotné ženy ještě dál.

„Bude vytvořena celorepubliková síť ambulantních pracovišť s odborností endokrinologie nebo diabetologie, které budou zajišťovat péči o ženy s pozitivním výsledkem testu v rámci screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství a kam bude těhotná žena s pozitivním výsledkem testu referována od gynekologa,“ doplnil Jakob.

Podle ministerstva by screening mohl fungovat od roku 2024. „Přesné datum spuštění však závisí na řadě faktorů, včetně průběhu přípravné fáze a koordinace,“ upřesnil Jakob.