Kouření je nemoc a mnoha lidem trvá, než se jim podaří skoncovat s ním. Podle Evy Králíkové z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice umí z hodiny na hodinu s tabákem skončit málokdo. Mnozí lidé to zkoušejí třeba třicetkrát. „Ale já je za to nesoudím,“ řekla Deníku.

Závislostí na tabáku se zabývá přes třicet let a je ráda, když se někdo snaží ji řešit. „Kouření není zlozvyk, ale chronické onemocnění. Závislost na tabáku je diagnózou F17,“ vysvětlila. Zdůraznila, že existuje účinná léčba, která má být nabízena v rámci celého zdravotního systému. Jenže to se podle ní neděje.

Asi ze dvou milionu kuřáků, z nichž většina by raději nekouřila, jich v České republice bylo v roce 2021 intenzivně léčených necelých sedm set. „Osmatřiceti procentům kuřáků lékař řekl, že mají přestat. Umíte si představit, že by někdo něco podobného někdo řekl třeba pacientovi s cukrovkou?“ upozornila.

Jak se likvidují cigarety? Podívejte se:

Každý rok se v České republice zlikviduje přes 80 milionů krabiček klasických i zahřívaných cigaret. Jedny končí v důsledku konci kolků, jiné zase kvůli absenci kolků. | Video: Deník/Petr Vaňous

Léčba byla nabídnuta jen sedmi procentům nemocných, přičemž se léčí asi tři promile kuřáků. „Z nich je přibližně polovina našich pacientů,“ vypočítala Králíková.

Zmařené životy

Považuje to za alarmující především proto, že kouření si v Česku ročně vyžádá šestnáct až osmnáct tisíc lidských životů. To je víc než alkohol, který ročně zabije šest až sedm tisíc Čechů, či nelegální drogy, jež ročně v tuzemsku odrovnají dvě stě až tři sta lidí.

Léčba v Centrech pro závislé na tabáku, která jsou v různých městech České republiky, začíná screeningovým vyšetřením. Díky němu lékaři stanoví míru závislosti. Posléze s pacientem promluví a vše kolem kouření a odvykání mu vysvětlí. Změna životního stylu je pak již na něm.

Na potlačení abstinenčních příznaků, mezi které patří nutkání kouřit, špatná nálada, poruchy spánku, nesoustředěnost, úzkost či zvýšená chuť k jídlu, ale paceint může užívat předepsané léky. Většinou tři až šest měsíců.

Někteří kuřáci se snaží s cigaretami skončit pomocí nikotinových sáčků. „Ty neobsahují tabák a nezahřívají se. Nejsou neškodné ani zdravější než kouření, ale zdravotní riziko je pro kuřáka výrazně nižší než riziko spalovaného nebo zahřívaného tabáku,“ uvedla pražská lékařka Kamila Zvolská.

Záludné nikotinové sáčky? 

Začínat se sáčky ale podle ní rozhodně nemají nekuřáci. Mohou totiž způsobit závislost na nikotinu. Do rukou by se neměly dostat ani nezletilým, o čemž letos rozhodli politici.

Kouření v číslech

* Na světě je kolem 1,3 miliardy kuřáků.
* Kolem 8 milionů jich zemře v důsledku kouření předčasně, z toho 1,2 milionu lidí kvůli kouření pasivnímu.
* V Česku je podle Státního zdravotního ústavu kolem 2 200 000 kuřáků.
* Kouření je každoročně příčinou šestiny všech úmrtí v České republice.
* Těchto 15 tisíc lidí (z nich asi 2500 pasivních kuřáků) ztrácí v průměru 15 až 20 let života.

zdroj: Společnost pro léčbu závislostí na tabáku ve spolupráci s Kanceláří WHO v ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Farmakologickým ústavem 1. LF UK a VFN.

Nemoci způsobené kouřením
* Kouření způsobuje nemoci, jejichž léčbou se zabývají prakticky všechny obory medicíny.
* K nejčastějším patří nádorová onemocnění, nemoci srdce a cév či plic.
* Z nádorových onemocnění kouření způsobuje rakovinu plic, jícnu, hrtanu, ledvin, močového měchýře či slinivky.
* Z nemocí srdce a cév infarkt, mozkovou mrtvici, ischemickou chorobu nohou či poruchy srdečního rytmu.
* Z nemocí plic chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

zdroj: Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Dopady pěstování tabáku

*Každoročně se ve světě přemění asi 3,5 milionu hektarů půdy na půdu pro pěstování tabáku. To má negativní dopady na zdraví i životní prostředí.

* Podle Ladislava Kokošky z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze tabákové alkaloidy způsobují farmářům zelenou tabákovou nemoc. Také relativně velké množství agrochemikálií může poškodit lidské zdraví a kontaminovat půdu.

* Pěstování tabáku přispívá i k odlesňování a takto využívaná půda má nižší kapacitu pro pěstování jiných plodin, například potravin.

zdroj: Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze