Vědci tvrdí, že už malé množství alkoholu, které vypije matka během těhotenství, může změnit strukturu a vývoj mozku dítěte. Informoval o tom deník Independent. Výzkum analyzoval vyšetření magnetickou rezonanci čtyřiadvaceti plodů, starých mezi 22. a 36. týdnem těhotenství, které byly vystaveny vlivu alkoholu.

„Fetální magnetická rezonance je vysoce specializovaná a bezpečná vyšetřovací metoda, která nám umožňuje učinit vyšetření o prenatálním zrání mozku,“ uvedl v prohlášení hlavní autor studie z Lékařské univerzity ve Vídni v Rakousku Gregor Kasprian.

Deník Independent píše, že vědci díky výzkumu zjistili, že u plodů vystavených alkoholu byla pravá horní spánková rýha (STS), tedy oblast mozku, která se podílí na sociálním poznávání, audiovizuální integraci a vnímání jazyka, mělčí. Tato oblast má podle vědců velký vliv na vývoj jazyka v dětství. Změny v mozku přitom byly patrné už při nízkém vystavení plodu alkoholu. Celková zralost plodu byla také významně nižší než u jiných věkově odpovídajících plodů.

I nízké pití alkoholu škodí

„Sedmnáct ze čtyřiadvaceti matek pilo alkohol relativně zřídka, průměrná konzumace alkoholu byla nižší než jeden alkoholický nápoj týdně. Přesto jsme u těchto plodů dokázali na základě prenatální magnetické rezonance odhalit významné změny,“ okomentoval výsledky spoluautor Patric Kienast. Matky pily alkohol různě. Jedna z nich pila v průměru čtrnáct a více nápojů týdně, šest dalších pak pilo nárazově, tedy více než čtyři nápoje při jedné příležitosti.

Opožděný vývoj mozku podle vědců souvisí s problematickým stavem myelinizace, tedy procesem, který má zásadní význam pro funkci mozku a nervového systému. Právě vývojové milníky u kojenců, jako je převalování, plazení a zpracování jazyka souvisejí s myelinizací. Opožděný vývoj mozku by mohl také ovlivnit kognitivní výkonnost dítěte.

Už předchozí výzkumy odhalily, že matka pijící alkohol může své dítě vystavit takzvaným poruchám fetálního alkoholového spektra, mezi které patří poruchy učení, problémy s chováním nebo opoždění řeči a jazyka. „Bohužel mnoho těhotných žen si stále není vědomo vlivu alkoholu na plod během těhotenství,“ uvedl Kienast.

Další studie by mohly odhalit, jak takové změny v mozku ovlivní vývoj těchto dětí po narození. „Abychom to mohli přesně posoudit, musíme počkat, až děti, které byly námi vyšetřovány jako plody, trochu povyrostou, abychom je mohli pozvat zpět na další vyšetření,“ citoval vědce portál UPI.

Zjištění mají být teprve prezentovány v Chicagu na setkání Radiologické společnosti Severní Ameriky. Nálezy prezentované na lékařských setkáních jsou vědeckou komunitou považovány za předběžné, dokud nejsou zveřejněny v recenzovaném odborném časopise.