V tom, že je na místě působení filmových štábů v regionu spíše podporovat, pokud dané dílo za to stojí a lze předpokládat, že získá i diváckou přízeň, se ve středních Čechách shodují vládnoucí reprezentace nezávisle na tom, která koalice je zrovna u moci. Doslova „napříč politickým spektrem“ jsou většinou zajedno v tom, že natáčení přinese prospěch. Přinese, jakkoli změřit a vyčíslit konkrétní přínos nyní jednoduché.

Oceňován bývá v souvislosti s natáčením příspěvek k propagaci regionu. Filmování na různých lokacích zachytí atraktivní lokality regionu – a existuje nemálo těch, kteří se na místa, jež viděli na promítacím plátně nebo znají z obrazovky, chtějí přijet podívat. Tomu se říká filmová turistika. V rámci propagace svého díla také filmaři dávají vědět o regionech, kde natáčeli.

Samotné filmování pak přináší peníze třeba tím, že štáby i jejich členové obvykle dost utrácejí: dávají utržit místním podnikatelům. Za zboží i služby; za nákup materiálu, ubytování, stravu. Vydělat však často nechají i další lidi z regionu. Nejen komparsisty, kteří dostanou zaplaceno za to, že se mihnou před kamerou, ale nezřídka si mohou vydělat třeba různé specializované profese a umělecká řemesla. Známé je tvrzení, jež zvláště v minulosti bývalo často opakované, že každá koruna investovaná v rámci podpory se obvykle do regionu vrací třikrát i čtyřikrát. Bez započtení propagace: jen díky tomu, že filmaři utrácejí.

Individuální dotace, jasná pravidla

Příspěvky v rámci podpory různých bohulibých účelů kraj zpravidla vyplácí v rámci systému dotačních programů: fondů s předem stanovenými částkami určenými k rozdělení a jasně danými pravidly pro sytém hodnocení přihlášek i pro výpočet konkrétní výše jednotlivých podpor (což se u jednotlivých programů může lišit). V případě filmových podpor je to jiné: o dotace se žádá individuálně; mimo pevný systém dotačních programů. I v tomto případě však platí, že na počátku musí být žádost podaná produkční společností. Nefunguje to tedy tak, že by někdo z hejtmanství, ať už z politiků, nebo z úředníků, někde viděl zdařilé dílo – a sám přicházel s návrhem: tihle tvůrci by zasloužili finanční dar.

| Video: Youtube

Žádosti, jejichž součástí musí být i navrhovaná výše příspěvku od kraje a jeho zdůvodnění, původně posuzovali krajští radní, kteří pak věc zpravidla předávali zastupitelstvu s návrhem na konečné rozhodnutí. Změna přišla na podzim 2022, kdy i pro individuální dotace na podporu audiovizuálních děl byla stanovena jednoznačná pravidla hodnocení. Posuzovány jsou podle nich žádosti podávané jak filmaři, kteří natáčeli přímo o středních Čechách, tak ti, kteří se věnovali jiným tématům, avšak na území kraje pracovali po delší dobu.

Někdejší systém, kdy se o žádostech debatovalo v orgánech kraje a výsledek vždy závisel na tom, zda v rámci diskuse projekt podporu získá, anebo nikoli, je už přes dva roky minulostí. Předsedkyně výboru krajského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová (Piráti) připomněla důvod změny: „Tato situace nebyla ideální – vždy vyvolávala mnoho pochybností.“ Proto krajští zastupitelé v říjnu 2021 schválili závazná pravidla pro hodnocení individuálních žádostí o podporu audiovizuálních projektů. Při stanovení kritérií se uplatnily také zkušenosti s hodnocením filmů v jiných krajích. I tam totiž řeší poskytování podpor pro filmaře.

Výsledek? Aktuálně používaný systém Chocholová označuje za transparentní a pro žadatele očekávatelný. Doporučení dostávají orgány kraje od pracovní skupiny, která posuzuje odbornou úroveň díla, míru popularizace regionu – a rovněž finanční přínos pro střední Čechy.

Delší natáčení, zviditelnění kraje

V případě filmu „Gump – jsme dvojka“, který navazuje na snímek „Gump – pes, který naučil lidi žít“ z roku 2021, vyšla všechna hodnocení příznivě. Shrnuje to krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09): „Z celkových 22 natáčecích dnů se ve středních Čechách filmovalo 16 dní. Jako největší přínos byla označena distribuční a marketingová strategie filmu, která umožní výrazné mediální zviditelnění Středočeského kraje i v příštích letech. Dalšími plusovými body bylo oceněno personální zajištění projektu včetně jeho kvality – a v neposlední řadě byl kladně ohodnocen přínos pro lokální ekonomiku a popularizaci regionu.“

| Video: Youtube

Na webu kraje lze najít jak text žádosti, kterou podala produkční společnost ScareVille, tak i její hodnocení pracovní skupinou. Zdeněk Havrlant v žádosti o půlmilionovou podporu nejen připomíná samotné natáčení ve středních Čechách od loňského května do října, a to hned na devíti lokacích (Dobříšsko, Louňovice Pod Blaníkem i Blaník, Milešov, Noutonice, exteriéry nad orlickou přehradou, Svrkyně, Tursko a Velvary). Pro film natáčený výšlap z Louňovic na Blaník se loni 10. září stal masovou akcí s účastí bezmála deseti tisíc lidí a 3,5 tisíce psů. Nejspíš se zrodila nová tradice pochodu s Gumpem na Blaník, která přispěje k povznesení turistického ruchu v oblasti.

Havrlant dále zmiňuje, že vznikly tři písně (Pokáč – Život je pes, Kryštof – Život je krásný a Zuzana Smatanová + Eduard Rovenský – Nech pochopíš). Uskutečnily se křty knihy o Gumpovi v Praze a Brně; besed a seminářů s Gumpem věnovaných týrání zvířat a problematice množíren, jež se konaly ve školách, domovech seniorů i na různých akcích, byl nespočet. Opuštěným a týraným psům pomáhá i výtěžek z prodeje knížek či propagačních předmětů. Jak detailní informace kraj požaduje, mohou zjistit zájemci, kteří zveřejněný elektronický dokument důkladněji „prolistují“: nechybí ani konkrétní údaje o odměnách jednotlivých herců – včetně jejich jmen. Zvědavci se tak mohou podívat, kdo dostal za den padesát tisíc korun a kdo třicet. Nebo pětadvacet.

Zveřejněné hodnocení čtyřčlenné pracovní skupiny představuje ocenění délky natáčení ve středních Čechách, ale také personálního zajištění projektu či přehlednost finančního plánu. Mezi hodnotiteli nechyběla ani Cirkva Chocholová (a jí přidělené body ukazují, že byla vcelku přísná). Každý z nich bodoval tři oblasti: finanční přínos díla pro střední Čechy, popularizaci středočeského regionu a odbornou úroveň projektu. V číslech i slovně je tak uvedeno, co shrnul radní Švenda.

Vedle peněz organizační podpora

Podle nově stanovených pravidel byly hodnoceny filmy Děti Nagana o ohlasu úspěchu českých hokejistů mezi školáky a romantická komedie Zahrádkáři, jejichž tvůrcům krajští zastupitelé loni přiklepli po půl milion korun loni v lednu. Dříve, před zavedením pravidel hodnocení, získali podpory například tvůrci velkofilmu Jan Žižka nebo pohádky Tajemství staré bambitky II. V těchto případech podpory souvisely s větším počtem natáčecích dnů, přičemž v Bambitce si mimo jiné zahrály i zámek v Mníšku pod Brdy či kouřimský skanzen.

Vedle finanční podpory Středočeský kraj – a opět lze říci, že kraje obecně – poskytuje filmařům také pomoc organizační, jíž se snaží přilákat do regionu produkční společnosti. Už šestým rokem provozuje jako součást Středočeské centrály cestovního ruchu také filmovou kancelář. Ta produkcím může nabídnout nejen výběr vhodných lokací, pomoci s přípravami, ale i usnadnit samotné natáčení. Má totiž místní kontakty, a tak dokáže leccos zařídit, vyřídit (zvláště různá povolení či usnadnit jednání s vlastníky) i sehnat. Třeba obstarat materiál, potřebnou rekvizitu i vhodné lidi.

Proč podporovat filmové projekty?
- Spíš než jako dotační podporu lze poskytnutí peněz vnímat jako „investici“, která má své přínosy. A nejde jen o reklamu pro region s jeho zviditelněním.
- Filmové štáby většinou utratí hodně peněz. Najímají si lokace, platí dopravu, ubytování, ale také zaměstnávají řemeslníky (typicky při stavění dekorací a poskytování technického zázemí).
- Ve filmu se zviditelní řada míst regionu, která pak mohou lákat k návštěvě v rámci takzvané filmové turistiky.

Zdroj: Lucie Cirkva Chocholová