Mezi vědomostní soutěže se řadí například olympiády matematická či biologická, ale také třeba olympiády jazykové nebo dějepisná soutěž. V rámci celého školního roku 2022/2023 by se mělo uskutečnit celkem 388 jednotlivých kol soutěží a přehlídek: 340 kol oblastních a 48 krajských.

Středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) jejich pořádání oceňuje – s tím, že tyto soutěže nejen rozšiřují základní znalosti, ale také pomáhají podporovat a motivovat talentované a nadané žáky. „Jsme rádi, že žáci základních a středních škol v našem kraji se do soutěží zapojují a dosahují velmi dobrých výsledků. Jako Středočeský kraj jsme připraveni organizaci soutěží finančně podpořit, a to i s vědomím, že částka může být kvůli vyšším cenám vstupních nákladů vyšší než v minulých letech,“ poznamenal Vácha.

Program ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy počítá s podporou těchto soutěží ve středních Čechách dvoumilionovou částkou. Kraj by měl připojit dalších nejméně 222 tisíc korun.