Díky městu se podařilo zajistit na budově hvězdárny novou fasádu a z odborného hlediska vstoupila do projektu rádiového pozorování denních bolidů.

O tom, že uplynulý rok byl pro Hvězdárnu Žebrák velmi přínosný, svědčí například i to, že se podařilo vypracovat projekt na přístavbu přírodovědného centra. Vzhledem k tomu, že se projekt i nadále rozvíjí, je reálné, že by hvězdárna mohla v nejbližších letech získat nový přednáškový sál či robotický dalekohled.

Větší prostory by neměly o návštěvníky nouzi, svědčí o tom především skutečnost, že na akce, které se ve hvězdárně konaly v loňském roce, přišlo tolik návštěvníků, že program musel probíhat i kolem hvězdárny. Na projektu přístavby hodlají Žebráčtí pokračovat i v letošním roce.