Největší zálohu na prvotní škody si připíše na účet Brandýs nad Labem, a to částku přesahující 17 milionů korun. Starosta města Ondřej Přenosil upřesnil, že většina peněz však jen přes účet Brandýsa, jenž je obcí s rozšířenou působností, projde do obcí jiných.

Mezi ty nejvíce postižené patří třeba Klecany, Zdiby nebo Máslovice. „V Brandýse voda poškodila například kousek Polabské cyklostezky. Důsledkem velkých dešťů pak sesun půdy způsobil zřícení bastionu (barokního opevnění) a opěrné zdi u zdejšího zámku," uvedl starosta. Neratovice dostanou necelé čtyři miliony a Kutná Hora dva a půl milionu korun.

Necelé tři miliony dostanou i čtyři akciové společnosti, konkrétně kladenská, kolínská, příbramská a mladoboleslavská nemocnice. Požadavky na prvotní náklady uplatnilo také šest příspěvkových organizací Středočeského kraje: Obchodní akademie Beroun, ZŠ Pečky, SZŠ a SOŠ Poděbrady, Gymnázium a SOŠ Sedlčany, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Muzeum Podblanicka. Rozdělí si 3,2 milionu korun.

Ekonom Středočeského muzea v Roztokách Zbyšek Studecký Deníku řekl, že organizace už od kraje obdržela čtyři sta dvacet pět tisíc korun na pokrytí prvotních nákladů souvisejících s odstraňováním škod.

Povodňová voda zde napáchala škody za odhadem deset milionů korun. „Přesné číslo budeme vědět až znalci ocení škody na budovách a movitém majetku. Potrvá to možná ještě měsíce," uvedl Zbyšek Studecký.

Celkem Středočeský kraj obdržel od státu dotaci na pokrytí prvotních nákladů souvisejících s povodněmi v celkové výši 220 milionů korun.

Rozhodnutím zastupitelů již dříve z peněz vyplatil asi 152 milionů korun. K rozdělení tak zbylo 68 milionů korun a kraj vyzval města a obce k upřesnění jejich požadavků, které mohly zasílat do 20. srpna.

Za zdemolovaný dům 150 tisíc korun

Lidé, jimž červnová povodeň zdemolovala obytný dům, či byl poškozen natolik, že demolice byla neodvratná, mohou získat 150 tisíc korun státní pomoci.

Dotace na pokrytí prvotních nákladů
Tyto peníze od státu (220 milionů korun) jsou určené na nákup materiálu, vody, paliv a energie, vysoušečů, odvlhčovačů , čerpadel , vyprošťovacích zařízení, zdravotnického materiálu a léků, desinfekčních prostředků, odvoz odpadů, revize elektroinstalace a posudky statika, monitorování vody a půdy, stavební úpravy či demolice staticky narušených objektů a podobně.

Kraj se na tom brzy dohodne s ministerstvem pro místní rozvoj a stane se tak dalším, který bude moci pro své občany tuto státní pomoc využít. S ostatními kraji, kde vodní živel ničil obytné domy, má ministerstvo smlouvu o poskytnutí finanční pomoci ve výši 150 tisíc korun uzavřenou z minulých let. Peníze vyčlenilo ministerstvo, kraj bude přijímat žádosti občanů a následně je celé zpracovávat.

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák upřesnil: „To znamená, že rozhodneme o oprávněnosti nároku žadatelů na výplatu příslušné finanční částky a sumarizujeme finanční požadavky. Po obdržení peněz od státu je pak poskytneme žadateli."

Výzvu na předkládání žádostí vypíše ministerstvo po podepsání této smlouvy oběma stranami.