Podle mluvčího zdejší policie Václava Tichého jde o zbraně z okresů Mladá Boleslav a Mělník, které pod místní oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál patří.

„Mezi odevzdanými zbraněmi je více krátkých střelných zbraní, tedy pistolí a revolverů," konstatoval Václav Tichý a dodal, že na oddělení někdo donesl i prvorepublikovou pistoli, která je zatím nejstarší zbraní letošní amnestie.

Policisté přijali také zhruba tři sta kusů munice.

Policisté se nevyptávají

V rámci zbraňové amnestie, pokračující až do konce letošního roku, mohou lidé bez úhony na kterékoli policejní oddělení přinést střelné zbraně bez dokladů, které například podědili nebo našli třeba doma na půdě.

Václav Tichý vysvětluje, že policisté od takového člověka zbraně převezmou, aniž by se vyptávali na jejich původ.

„Balistickou expertízou se zjistí, zda se zbraň neváže k nějakému trestnému činu. Pokud se nic takového neprokáže, může ten, kdo zbraň přinesl, požádat o její legalizaci a vzít si ji zpátky," připomněl policista.

Žádost o vydání dokladů opravňujících k držení zbraně ovšem musejí lidé podat do dvou měsíců od jejího odevzdání.

V rámci amnestie v roce 2009 policisté v Mělníku přijali zhruba stovku různých střelných zbraní, dvě třetiny z nich představovaly pistole a revolvery, třetinu dlouhé zbraně, jako jsou například brokovnice, kulovnice nebo malorážky.