A ke všemu má hejtman operované koleno, které se snaží rozhýbat.

Každá sféra lidské činnosti je důležitá, ale hodně se mluví o dopravě.

To je pravda. Letos chceme ukončit čtyři desítky investičních akcí. Půjde o rekonstrukci komunikací II. a III. třídy i mostů. Na projekty za téměř 2,3 miliardy korun musíme mít zajištěné peníze.

Jak je máte tedy zajištěné?

Budeme je čerpat formou dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, ze Státního fondu dopravní infrastruktury i ze Státního fondu pro životní prostředí. Samotný kraj věnuje na kofinancování, tedy spolupodílení se na finančním zajištění těchto akcí, ze svého rozpočtu 396 milionů korun. Suma je to značně vysoká, proto se snažíme, abychom získali peníze z Evropské unie a fondů spravovaných státem. Počítáme i s pokračováním a dokončením akcí, které jsme zahájili v roce 2013.

Například?

Ať už je to dokončení rekonstrukce mostu v Čerčanech za více než 33 milionů korun anebo v Kladně-Švermově oprava silnice III/2388 Velvarská, kterou dokončíme v červnu. Ve stejném měsíci bude dokončena i oprava silnice II/259 Mšeno, která vylepší cestu klientům do místních lázní. V září pak chceme mít hotovou rekonstrukci silnice II/117 Žebrák Hořovice a v říjnu také stavební práce na Severovýchodní tangentě v Mladé Boleslavi, a to okružní křižovatky u Intersparu.

close Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. zoom_in V této oblasti ale nejde jen o rekonstrukce silnic.

To je pravda, řešili jsme například i zajištění skalních masivů u komunikace z Vraného do Prahy. Letos zahájíme rozsáhlou sanaci skalních masivů podél silnice II/102 v úseku Strnady Štěchovice za více než 200 milionů korun.

Jaké akce plánujete ve zdravotnictví?

V letošním roce počítáme, že do zdravotnického vybavení a zařízení nemocnic investujeme 148 milionů korun.

Kam třeba?

Na podzim bychom měli začít práce na rekonstrukci gynekologie a porodnice v mladoboleslavské nemocnici. Prvotní náklady jsou ve výši 30 milionů korun, potřeba bude ale dalších zhruba 300 milionů. Dokončení je plánováno na rok 2015. Do kladenské nemocnice půjde 74 milionů korun tam je potřeba uhradit splátky jistiny a úroky dodavatelského úvěru poskytnutého na rekonstrukci dvou bloků, která byla vloni dokončena. Počítáme s rekonstrukcí druhého patra budovy „L" v Oblastní nemocnici Kolín, což je rekonstrukce bývalé neurologie. V příbramské nemocnici bude vybudováno Iktové centrum na zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče poskytované pacientům v oblasti cévních mozkových příhod. Zdravotnickou technologii pořídíme i v Iktovém centru v Kolíně. Těch investic je více a všude to jsou pochopitelně různě vysoké částky investovaných peněz.

Investujete také do zateplování budov, že?

Ano. Zateplování budov považuji z dlouhodobého hlediska za nejlépe investované peníze. Nyní probíhají veřejné soutěže na zateplování některých středních škol v Berouně, Nymburce, Kolíně a domově mládeže ve Vlašimi, celkem za 112 milionů korun. Letos jsou ještě v plánu i gymnázia v Říčanech a Dobříši a střední školy v Unhošti a Neratovicích. Na řadu přijdou i domovy důchodců a zdravotnická zařízení.

V sociální sféře vás letos čekají dvě významné akce.

Jde o Rakovník a Uhlířské Janovice. V Rakovníku bude přestavěn bývalý školní internát na domov seniorů s kapacitou 80 lůžek. Stavba bude stát necelých 54 milionů korun a s jejím dokončením se počítá na konci roku. Nový domov důchodců v Uhlířských Janovicích bude mít kapacitu 165 lůžek, zatím bylo prostavěno 100 milionů, dokončení je plánováno na polovinu příštího roku.

close Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. zoom_in Vy jste velký příznivec dobrovolných hasičů, a i proto vznikla takzvaná Akce H, kde pro hasiče vyčleníte peníze na materiál a oni si práce zajistí vlastními silami.

Jsem rád, že zastupitelé i v letošním roce v rámci grantů vyčlenili výraznou částku pro hasiče. Takže 35 milionů korun půjde na materiál na opravy hasičských zbrojnic. Nyní kontrolujeme žádosti, které došly do 20. prosince a předběžně mohu říci, že uspokojíme všechny zájemce.

Hasičů je hodně, hodně je ale i fotbalistů. Napadlo mne, zda neuvažujete o podobné akci pro fotbalisty nazvané například „F"?

Zatím ne, i když zamyslet bychom se mohli. Kdybychom vyčlenili nějaké peníze na materiál, i tady by to bylo dobré. Zamyslíme se.

Na závěr mi řekněte, co vaše noha?

Jsem po operaci kolene, které mi doktoři vyměnili. Takže rehabilituji, cvičím, posiluji. Musím zhubnout, aby moje umělé koleno vydrželo.

To jste říkal i vloni.

Nebyl čas, ale teď už cítím, že si koleno zaslouží, aby nemuselo nosit tak těžkého majitele. Musím zhubnout.

Jaké komunikace budou letos opraveny

Středočeský kraj bude v roce 2014 realizovat 40 investičních akcí v oblasti rekonstrukcí komunikací II. a III. tříd a mostů. Jedná o investiční akce ve finančním objemu cca 2,3 miliardy korun.

Na tyto akce bude kraj čerpat dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, ze Státního fondu dopravní infrastruktury a ze Státního fondu pro životní prostředí. Pro kofinancování těchto akcí z vlastního rozpočtu počítá kraj pro rok 2014 s částkou 396 milionů korun.

V oblasti dopravy se však nejedná se pouze o rekonstrukce a modernizaci vlastní silniční sítě. Kraj jako vlastních komunikací II. a III. tříd je povinen zajistit bezpečný provoz na komunikacích v jeho vlastnictví a proto musí řešit rovněž nebezpečné skalní masivy přiléhající ke komunikacím, byť nejsou v jeho vlastnictví.

I v tomto případě vzhledem k omezeným prostředkům se snaží získat finance z fondů EU a v letošním roce tak zahájí v rámci 4 investičních akcí rozsáhlou sanaci skalních masivů podél komunikace II/102 v úseku Strnady - Štěchovice v hodnotě přes 200 milionů korun.

Akce zahájené v roce 2013 a v roce 2014 se počítá s jejich pokračováním či dokončením:

II/112 Borovnice, most ev. č. 112-033 - cílem projektu je rekonstrukce stávajícího mostního objektu z důvodu nevyhovujícího stavu komunikace v místě stávajícího mostu. Rekonstrukcí dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a zabrání se další degradaci mostní konstrukce, která by mohla v budoucnosti vést k nutnosti uzavření mostu. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 7 750 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení již v realizaci, dokončení červenec 2014.

III/1095 Čerčany, most ev. č. 1095-3 - realizací projektu se dosáhne nové technické kvality dotčeného úseku komunikace a zvýšení zatížitelnosti mostu na normovou úroveň. Cílem rekonstrukce je vyřešení špatného stavebně technického stavu ohrožujícího bezpečnost provozu. Realizací projektu se zvýší bezpečnost provozu a kvalita jízdy na komunikaci. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 33 680 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení již v realizaci, dokončení leden 2014

III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice - projekt se skládá z rekonstrukce hlavního dopravního prostoru silnice III/2388 v ulici Velvarská. Rekonstrukce komunikace proběhne v úseku km 0,000 - 0,965. Rekonstruovaný úsek je od křižovatky s ulicí 28. října. Záměrem rekonstrukce je i zvýšení bezpečnosti chodců, zejména v místě základní a mateřské školy. Vozidla v současné době parkují při okraji komunikace, často v rozhledových polích křižovatek. Problémy s parkováním ve Velvarské ulici řeší vytvoření nových parkovacích zálivů pro podélné stání při okraji komunikace. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 21 650 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení již v realizaci, dokončení červen 2014

Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi - realizací této akce dojde k výstavbě okružní křižovatky u Intersparu a k výstavbě komunikace o celkové délce 1,49 km vyústěné na Třídu Václava Klementa světelnou křižovatkou na severní straně a na jižní straně vyústěnou na okružní křižovatku na ulici Jičínská. Tímto komplexním řešením se zpřístupní centrum města a zároveň odlehčí dnes velmi zatěžovaným komunikacím jako je ulice Jičínská, T. G. Masaryka a tř. V. Klementa. Umožní připojení autobusového nádraží, a v budoucnu i parkoviště u 6. brány Škoda, obytných domů u Dukelské ul. a tím odvedení dopravy z/do těchto míst mimo centrum města. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 292 990 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Termíny: zahájení již v realizaci, dokončení říjen 2015.

II/117 Žebrák - Hořovice, rekonstrukce silnice včetně narovnání - projekt řeší rekonstrukci komunikace II/117 v celkové délce 2 120 m. Stávající komunikace má šířku od 6,0 do cca 7,5 m. Návrhová rychlost je 50 km/h. Realizací projektu bude zajištěno kvalitní napojení regionální silnice II. třídy na dálnici D5 Praha-Rozvadov. Rekonstrukcí dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na této komunikaci. Rekonstrukce také umožní plynulý průjezd těžkých vozidel bez komplikací a to při šířkovém uspořádání S 9,5/70. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 42 020 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení již v realizaci, dokončení září 2014.

II/339 Červené Janovice, rekonstrukce silnice - projekt řeší rekonstrukci komunikace II/339. Rekonstrukce komunikace proběhne ve dvou úsecích v celkové délce 2203 m, z toho 975 m v nezastavěném území a 1228 m v obci Červené Janovice. Záměrem projektu je odstranění konstrukčních poruch a zvýšením únosnosti vozovky a tím zvýšení bezpečnosti provozu na této komunikaci. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 12 870 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení již v realizaci, dokončení červen 2014.

II/259 Mšeno, rekonstrukce - cílem navržené rekonstrukce s kompletní výměnou konstrukčních vrstev vozovky je podstatné vylepšení užitných vlastností komunikace, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zkulturnění celého uličního prostoru. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 21 850 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení již v realizaci, dokončení červen 2014.

Další projekty, které budou zahájeny v roce 2014:

II/150 Čechtice - Loket, rekonstrukce - cílem projektu je celková rekonstrukce komunikace II/150 z Čechtic až do mimoúrovňového křížení s D1, exit 66 Loket včetně rekonstrukce mostních objektů na trase. Navrhovaná rekonstrukce zlepší stav komunikace napojující se na silnici vyšší třídy - dálniční přivaděč na D1. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 53 710 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení březen 2014, dokončení červen 2014.

III/33310 a III/0116 Šestajovice, rekonstrukce - projekt řeší rekonstrukci tříramenné trojúhelníkové křižovatky, která bude nahrazena okružní křižovatkou a rekonstrukci komunikací III/33310 a III/0116, kde dojde k odstranění konstrukčních poruch stávajících vozovek a ke zvýšení únosnosti vozovek. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 14 140 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení únor 2014, dokončení červenec 2014.

II/275 Mcely - Křinec, rekonstrukce silnice - cílem projektu je rekonstrukce komunikace II/275 Mcely - Křinec včetně vyčištění veškerých propustků na trase. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 23 070 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení březen 2014, dokončení červenec 2014.

Rekonstrukce silnice III. třídy na úseku I/12 - Cerhenice - II/329 - Předmětem této stavby je rekonstrukce stávajících silnic III třídy spojující silnici I/12 a II/329, čímž se dosáhne nové technické kvality komunikace a sníží se náklady na údržbu komunikace a zvýší se bezpečnost provozu. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 32 150 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení únor 2014, dokončení červenec 2014.

Rekonstrukce II/125 - I/2 Kbílek - záměrem projektu je odstranění konstrukčních poruch a zvýšení únosnosti vozovky a tím dosažení zvýšení bezpečnosti provozu na této komunikaci. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 30 610 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení březen 2014, dokončení srpen 2014.

Rekonstrukce silnice II/101, I. stavba, úsek dálnice D1 - III/3339 Lipanská - realizací této stavby dojde k odstranění nevyhovujícího stavu stávající vozovky a bude dosaženo nové technické kvality komunikace, zvýší se únosnost vozovky a sníží se náklady na jejich údržbu v dalším období. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 53 770 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení únor 2014, dokončení červen 2014.

II/276 Bakov nad Jizerou, průtah - realizací projektu se dosáhne nové technické kvality komunikace a sníží se náklady na údržbu komunikace v dalším období. Zlepšením technického stavu komunikace se také zvýší bezpečnost provozu a kvalita jízdy. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 17 240 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení březen 2014, dokončení červenec 2014.

II/113 Chocerady, most. ev. č. 113-010, rekonstrukce - cílem projektu je celková rekonstrukce a obnova stávajícího nevyhovujícího povrchu komunikace a mostu v úseku od hranice okresů Praha-východ a Benešov a konec úprav je situován v obci Vestec. U mostního objektu bude dosaženo nových stavebně technických parametrů a rekonstrukce vozovky přispěje k vyšší bezpečnosti pro účastníky dopravy. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 14 330 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení únor 2014, dokončení srpen 2014.

II/610 Bakov nad Jizerou - Kněžmost, rekonstrukce - Projekt řeší rekonstrukci komunikace II/276 v celkové délce 7078 m a rekonstrukci křižovatky silnic II/610 a II/276 a její nejbližší okolí. Rekonstrukcí dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na této komunikaci. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 54 930 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení únor 2014, dokončení červenec 2014.

III/0031 Dolní Břežany, přeložka silnice a okružní křižovatka s III/10115 a III/10116 - primárním cílem projektu je především odstranění několika bodových závad. Přeložkou komunikace III/0031 dojde k odsunutí komunikace a zlepší se tak rozhledové poměry - požadované délky rozhledu budou zachovány v celém průběhu komunikace jak ve směrových, tak i ve výškových obloucích trasy. Dále dojde k odstranění další bodové závady a to nedostatečného poloměru zatáčky - nedostatečný poloměr a rozšíření oblouku byly potvrzeny ověřením vlečnými křivkami, kdy trasy projíždějícího autobusu a protijedoucího vozidla se překrývají, což v praxi znamená nemožnost současného průjezdu autobusu a jakéhokoliv jiného vozidla. Pro návrhovou rychlost 50 km/hod. je minimální poloměr oblouku 85m, stávající komunikace má poloměr oblouku pouze 23 m. Dále přestavbou na okružní křižovatku dojde k odstranění bodové závady na křížení dalších dvou komunikací. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 25 360 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení únor 2014, dokončení červenec 2014.

II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka - projekt řeší rekonstrukci průsečné křižovatky na okružní, která spojuje II/126 a III/03321 v celkové délce cca 480 m. Současná průsečná křižovatka je zdrojem častých dopravních nehod. Rekonstrukce by měla významně přispět ke snížení nehodovosti a zejména k ochraně chodců. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 25 140 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení leden 2014, dokončení červen 2014.

III/2014 Dolní Bezděkov, rekonstrukce - projekt se sestává z rekonstrukce silnice III/2014, která spojuje obce Dolní Bezděkov a Horní Bezděkov v celkové délce 2 238 m a jeho realizací se dosáhne nové technické kvality komunikace a sníží se náklady na údržbu komunikace v dalším období. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 22 560 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení duben 2014, dokončení září 2014.

III/27235 Bělá pod Bezdězem, průtah - realizací projektu se dosáhne nové technické kvality dotčeného úseku komunikace. Cílem rekonstrukce je vyřešení špatného stavebně technického stavu ohrožujícího bezpečnost provozu, tj. podchycení svahu pod silnicí, rozšíření zatáčky, úprava křížení se sil. II/276. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 39 880 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení březen 2014, dokončení říjen 2014.

II/329 Poděbrady, přemostění přes ČD - cílem projektu je přestavba stávající křižovatky na okružní křižovatku na silnici II/329 s místními komunikacemi a připojením areálu ČSAD, s přemostěním trati ČD, následné zrušení úrovňového železničního přejezdu. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 217 330 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení březen 2014, dokončení prosinec 2014.

II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce - projekt řeší rekonstrukci komunikace II/126 a dále rekonstrukci křižovatky na této komunikaci. Rekonstrukcí dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na této komunikaci. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 43 760 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení květen 2014, dokončení září 2014.

II/102 a II/118 Krásná Hora nad Vltavou - projekt řeší rekonstrukci průtahu komunikací II/102, II/118 a III/10235 v Krásné Hoře nad Vltavou včetně křižovatek a rekonstrukce dešťové kanalizace. Celková délka rekonstrukce vozovky je 2029 m, z toho 1659 m na silnicích II. třídy a 370m na silnici III. třídy. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 24 400 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení duben 2014, dokončení červenec 2014.

II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu - realizací rekonstrukce komunikace bude odstraněn nevyhovující stávající stav vozovky a obnoví se její plná normová zatížitelnost. Z tohoto hlediska dojde k zlepšení bezpečnosti a komfortu účastníků silničního provozu v dané oblasti. Realizací rekonstrukce mostu dojde k odstranění nevyhovujícího technického stávajícího stavu. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 44 980 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení květen 2014, dokončení říjen 2014.

III/22918 Janov, rekonstrukce mostu ev. č. 22918-4 - projekt řeší rekonstrukci mostu ev.č. III/22918-4 mezi obcemi Janov a Kounov. Součástí mostu bude též obnova komunikace před a za mostem poškozena stavbou, a v rozsahu potřebném pro plynulé napojení stávající vozovky na konstrukci mostu. Stávající mostu bude z důvodu technického stavu odstraněn a nahrazen novým. Na mostě bude v novém stavu rozšířena vozovka v kategorii S 6,5 a celková šířka mostu 8,10 m. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 24 950 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení únor 2014, dokončení červenec 2014.

II/118 Příbram - Hluboš, km 30,620 - 31,730 - jedná se kompletní rekonstrukci stávající části silnice II/118 mezi Příbramí a Hluboší ve staničení km 30,620 - 31,730 včetně mostního objektu ev.č. 118-007. Navrženými stavebními úpravami dojde k zvýšení komfortu jízdy a k odstranění rizika nehodovosti. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 80 100 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení červen 2014, dokončení prosinec 2014.

II/610 Debř - Kosmonosy - cílem rekonstrukce je vyřešení špatného stavebně technického stavu, ohrožujícího bezpečnost provozu s důrazem na podstatné zlepšení bezpečnosti provozu vozidel a obnovení funkčnosti odvodnění. Předpokládaná cena investiční akce činí cca 57 100 tis. Kč a bude financována z krajského rozpočtu a z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Termíny: zahájení duben 2014, dokončení listopad 2014.

Další významné rekonstrukce, které budou zahájeny v roce 2014 a spolufinancovány z ROP Střední Čechy:

- II/115 a II/116 Lety, kruhová křižovatka a rekonstrukce silnice
- rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami
- II/611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce
- II/101 Kralupy nad Vltavou, průtah
- III/23634 Libušín, rekonstrukce
- II/105 Jílové u Prahy, rekonstrukce
- II/330 Činěves, rekonstrukce silnice
- II/334 Kouřim, ul. Okružní
- II/276 Bělá pod Bezdězem, úprava napojení na I/38 a výstavba okružní křižovatky

Projekty na sanace skalních řízení, které budou zahájeny v roce 2014 a budou spolufinancovány z Operačního programu životního prostředí:

- sanace skalního zářezu nad silnicí č. II/102
- sanace skalního masivu Vrané nad Vltavou u přehrady na sil. II/102 v úseku Strnady - Štěchovice, km 7.165 - 7.508
- sanace skalního masivu Vrané nad Vltavou u přehrady na sil. II/102
- komplexní sanace skal II/102 v úseku Strnady - Štěchovice

Uzavírky související s realizací výše uvedených investičních akcí zabezpečuje zhotovitel na začátku realizace díla. Způsob jejich realizace se odvíjí od charakteru jednotlivých investičních akcí. Pokud konkrétní akce obsahuje rekonstrukci mostu, jedná se zpravidla o úplnou uzavírku a využití možných objízdných tras specifikovaných pro osobní a nákladní dopravu podle únosnosti komunikací a dopravních staveb na předpokládaných objízdných trasách.

U opravy delších úseků komunikací se využívá etapizace výstavby a dle toho úprava příslušných objízdných tras. Pokud je to v rámci realizace možné využívají zhotovitelé možnosti ponechání jednoho volného jízdního pruhu a regulují dopravu pomocí světelné signalizace. Všechna tato opatření jsou před zahájením jejich aplikace projednávány a schvalovány na místně příslušných silničně správních úřadech, kde je zároveň projednán mimo jiné i způsob řešení veřejné hromadné dopravy.