Právě zastupitel ODS Fiala inicioval změnu a vybízel 
k odhlasování návrhu, který by omezil prostor diskutujícího na tři minuty. „S tím, že by se samozřejmě mohl hlásit do diskuze opakovaně. Nechceme nikomu krátit jeho práva, ale snad by toto opatření mohlo vést k celkovému zkrácení jednání," myslí si Fiala.

Starosta Ladislav Langr částečně oponoval tím, že hosté, kteří přijedou častokrát ze vzdálených měst a potřebují zastupitelům vysvětlit své stanovisko, by se rozhodně do tří minut nevešli a ani by to tak být nemělo. Nakonec se navrhovatelé shodli, že omezení by mělo platit pouze pro samotné zastupitele a jejich diskuzní příspěvky.

Tajemník Václav Šeberle dostal za úkol do příštího jednání pokusit se zmíněné omezení zapracovat do jednacího řádu. „Pak o tom budeme hlasovat a ukáže se, zda to projde, či nikoliv," shrnul starosta.