Dohoda navazuje na předchozí z roku 2003. Díky spolupráci vzniklo v obci nové náměstí, obec získala pozemky pro právě dokončovaný nový hřbitov. Podle Jany Neubergové z kanceláře starosty se díky majetkovému vypořádání může připravovat projekt přestavby břežanského zámku na hotel.

Obec a arcibiskupství společně připravily k výstavbě rodinných domů lokalitu Za Příkopem a naplnění předchozí deklarace umožnilo regeneraci zemědělského brownfieldu a výstavbu laserových vědeckých center ELI a HiLase.

Obec Dolní Břežany bývala sídlem Dolnobřežanského panství, které bylo téměř 300 let ve vlastnictví Arcibiskupství pražského. V rámci restitucí mnohé pozemky a stavby získala církev od státu zpět.

„Jsem rád, že právě příklad Dolních Břežan ukazuje, že církev a samospráva mohou společně spolupracovat ku prospěchu všech občanů," řekl starosta obce Věslav Michalik.

„Nová deklarace o spolupráci obci umožní realizaci dalších projektů. Jedná se o dostavbu kulturního a spolkového centra, další rozvoj vědy a výzkumu či výstavbu nové školky," dodal.

O zámku

Renesanční dvoupatrová budova zámku stojí na místě dřívější tvrze. Současná jeho podoba je dána poslední inovací z přelomu 19. a 20. století. Archivy dokládají u zámku bohaté hospodářské zázemí, skleníky, vodní nádrž, zahrady, pivovar či altány.

Podle webu obce své období slávy zažil zámek 13. července 1919, kdy se zde konala schůze ministerské rady, o měsíc později zde byl na návštěvě prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Od června 1919 v zámku sídlilo italské velvyslanectví.

Po znárodnění zámek spravovalo deset let ministerstvo zemědělství, poté asi rok ministerstvo národní obrany, po něm do roku 1992 ministerstvo vnitra.

V 70. letech byly u zámku postaveny ubikace a cvičné prostory pro příslušníky ministerstva vnitra, pohotovostní pluky a takzvané červené barety, tedy příslušníky Odboru zvláštního určení správy vojsk ministerstva vnitra, kteří byli proti vnitřním předpisům nasazeni 17. listopadu na Národní třídě, kde vůči demonstrantům použili brutální násilí.

Působení vlastníků v době před rokem 1989 někdejší panské sídlo dehonestovalo na pouhou centrální budovu vojska. V zahradě a parku byla postavena benzínová pumpa, garáže, sklady či střelnice.