Materiál poukazuje na skutečnost, že pražská záchranná služba je personálně poddimenzovaná. Na začátku loňského prosince pracovalo u pražské záchranné služby 478 lidí, z nichž bylo 33 lékařů a dohromady 306 záchranářů a řidičů. Do roku 2021 se má počet zaměstnanců rozrůst, aby bylo u záchranné služby 585 lidí, z toho 41 lékařů a 380 záchranářů a řidičů. V celkovém počtu jsou započítáni i operátoři a další zaměstnanci.

Pražská záchranná služba má kolem 30 výjezdových skupin, jejichž počet by se měl do tří let navýšit na 40. Nadměrná vytíženost jedné posádky totiž může snižovat bezpečnost služeb. Informaci přinesl server České noviny.

Chybí i výjezdové základny

Nedostatečný je i počet výjezdových základen. Důvodem je mimo jiné zhoršující se průjezdnost některých částí hlavního města. Snahou je, aby byl i v dalších letech zachován dojezdový čas, který se u případů s nejvyšší naléhavostí v hlavním městě pohybuje do osmi minut od přijetí tísňového volání.

Sanitky vyjíždějí v Praze z 20 základen, do konce roku 2021 by se měl jejich počet navýšit na 25. Ty stávající projdou rekonstrukcí, jelikož od roku 2016 jsou součástí záchranářských týmů také ženy. Je proto nutné upravit zázemí.

Obnova vozového parku

V dalších letech se má také zvýšit počet sanitek. Na konci roku 2021 by měli záchranáři jezdit 80 sanitami, které budou maximálně šest let staré. V letošním roce by se mělo obměnit také deset z 12 vozidel lékařů. Pražská záchranná služba měla na konci loňského roku celkem 142 vozidel, která za rok 2017 ujela celkem 2,5 milionu kilometrů.

Denně z 20 základen vyjíždí až 35 vozů rychlé zdravotnické pomoci. Z dlouhodobého hlediska stoupá počet výjezdů každoročně přibližně o pět procent. V roce 2016 vyjeli ke zhruba 120 tisícům případů. V 75 procentech je důvodem náhlé onemocnění, čtvrtinu případů tvoří úrazy. Roční rozpočet pražské zdravotnické záchranné služby je asi 500 milionů korun, uvedly České noviny.