Je to poslední nemodernizovaný úsek na trati mezi Prahou a Lysou nad Labem, řekl při pátečním slavnostním zahájení stavby ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Stavbu financuje Státní fond dopravní infrastruktury a Evropská unie.

"Úsek je důležitý, protože umožní urychlit každodenní cestování pro mnoho tisíc lidí ze středních Čech za prací do Prahy a další zkapacitnění pro přesun dopravy nákladní z cest na železnice," uvedl Kupka. Vlaky budou v úseku po dokončení stavby jezdit rychlostí 140 kilometrů za hodinu, vozy s naklápěcí technologií až 160 km/h.

Podle generální ředitele SŽ Jiřího Svobody se zkušenosti z modernizace této trati využijí do budoucí výstavby vysokorychlostních tratí. "Stavba je mimořádná v tom, že začínáme už občas dělat novou stopu, což tady bude, tedy napřímení tratě," řekl. Stavba mimo jiné umožní zahájení stavebních prací obchvatu Čelákovic, kterou bude financovat Středočeský kraj, SŽ a město Čelákovice.

Přeložky a zrušení přejezdů

Stavbaři začali s přípravnými pracemi, staví se provizorní komunikace. Příští rok se bude pracovat na vybudování náspu pro přeložku trati v oblasti Záluží a na opěrné zdi. Mají vzniknout dvě nové přeložky. První v délce 1,9 kilometru napřímí trať za Čelákovicemi přes částečně zastavěnou místní část Záluží, druhá zhruba kilometrová povede mírnějším obloukem volnou krajinou před stanici Mstětice. Na zbývajících úsecích bude kompletně obnoven železniční spodek a svršek. V rámci stavby se zruší dva železniční přejezdy.

Modernizace počítá také s přestavbou železniční stanice Mstětice. Dvě úzká ostrovní nástupiště nahradí jedno ostrovní nástupiště se dvěma nástupními hranami o délce 220 metrů. Pod kolejištěm zbudují stavbaři nový bezbariérový podchod. Provoz v Mstěticích má po dokončení přestavby řídit Centrální dispečerské pracoviště Praha. Přibude zde rovněž rozhlasové a informační zařízení s možností dálkového ovládání ze stanice Čelákovice a budoucího zapojení do dispečerského pracoviště v Praze.

Omezení provozu ve stanici Mstětice si vyžádají práce na posunu některých staničních kolejí, aby bylo možné vybudovat pilíře budoucího mostu přes trať, který nahradí zdejší přejezd. Výluky by měly být noční nebo víkendové, s úplným přerušením provozu se v příštím roce nepočítá.

Na modernizaci téměř 30 kilometrů dlouhého úseku Praha-Vysočany - Lysá nad Labem se začalo pracovat v roce 2017. Po dokončení celého ramene se zkrátí jízdní doba pro dálkovou dopravu až o pět minut. Součástí má být i vybudování nové zastávky Rajská zahrada s přímým přestupem na MHD. Cestujícím by měla sloužit na podzim 2023.

Modernizace ramene byla rozdělena do čtyř projektů, celkové investiční náklady se vyšplhají na zhruba 10,7 miliardy korun, přispívají na ně fondy EU.