Porovnat jednotlivá města mezi sebou je poměrně obtížné. Jsou různě velká, mají různý počet obyvatel a především různě rozsáhlou agendu. Určitou vypovídací hodnotu ale ona čísla rozhodně mají.

Překvapivé mohou být nejen roční sumy představující platby měst bankám, ale 
i množství účtů, jenž si města zřizují. „Netušil jsem, že město má tolik účtů. Možná bychom se měli zamyslet, zda je opravdu všechny potřebujeme, a zda bychom nesehnali levnější," podotkl na dubnovém zasedání zastupitelů 
v Lysé nad Labem Miroslav Firman.

Tehdy vedoucí finančního odboru Ivana Polenová uvedla, že město využívá celkem 19 účtů, za které zaplatí ročně 250 tisíc korun. Je ovšem nutné podotknout, že počet účtů je pohyblivý. „Na každé čerpání dotací je totiž potřeba zřizovat zvláštní účet, aby bylo úplně jasné, o jaké peníze se jedná," vysvětlil starosta Lysé nad Labem Jiří Havelka. Podle něj má město ve skutečnosti stálých účtů asi 12. 

V reakci na dotaz, zda vedoucí odboru hledala nějaké levnější varianty, uvedla, že ano, nicméně s Českou spořitelnou město spolupracuje již velmi dlouho a banka jim vychází ve všem vstříc.

Je ovšem zarážející, že město s téměř dvojnásobným počtem obyvatel - Nymburk, za vedení účtů a transakce na nich zaplatí o 100 tisíc méně. „Bankovní poplatky činily 
v roce 2013 cca 150 tisíc korun a z toho cca 50 tisíc korun zaplatilo město za akceptaci platebních karet občanů," uvedla mluvčí nymburské radnice Markéta Tomčíková.

Město se podle Tomčíkové snaží, aby poplatky byly co nejnižší. „Výhodnější podmínky pokud jde o bankovní poplatky vyjednáváme průběžně a celkem úspěšně, zejména s Českou spořitelnou," doplňuje mluvčí radnice.

Milovice 
a Poděbrady platí výrazně méně

Oproti oběma předchozím městům mnohem méně bankám každoročně připíše milovická radnice. Podle vedoucí ekonomického oddělení Marcely Pokorné zaplatí ročně peněžním ústavům 33 tisíc korun s tím, že vedení města se neustále snaží vyjednávat levnější podmínky.

Nicméně přestože Milovice jsou třetím největším městem v regionu (co do počtu trvale přihlášených obyvatel), mají výrazně užší agendu. Oproti Lysé v Milovicích chybí například odbor dopravy, živnostenský úřad či odbor životního prostředí.

Ovšem Poděbrady, které mají bezkonkurenčně nejnižší poplatky, mají srovnatelnou agendu s Nymburkem a co do počtu obyvatel jsou druhým největším městem 
v okrese, ročně bankám zaplatí jen asi 17 tisíc korun.

Podle rozpisu plateb za jednotlivé operace, který Nymburskému deníku poskytla vedoucí oddělení účetnictví Marcela Pokorná, v podstatě město platí pouze poplatek za zasílání výpisů v papírové podobě a poplatek za služby přímého bankovnictví. Ostatní transakce, včetně vedení účtů, má u Komerční banky zdarma.

České národní bance, 
u které mají i ostatní města povinnost vést některé účty, platí ročně pouze několik stovek.