Naznačuje to zjištění, že z pohledu kategorie dosaženého vzdělání před rokem ve Středočeském kraji vykazovali nejnižší míru nezaměstnanosti absolventi vyšších odborných škol (1,2 procenta) a gymnázií (2,4 procenta). Již vyšší míry nezaměstnanosti dosahovali absolventi středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou (6,6 procenta). V případě vyučenců byly tyto hodnoty ještě vyšší: jak u středního vzdělání s výučním listem (10,6 procenta), tak zvláště u středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem včetně nástavbového vzdělání (11,9 procenta). Míra nezaměstnanosti absolventů se posuzuje podle podílu těch, kteří po dokončení školy zůstali bez práce k 30. dubnu následujícího roku.

Gymnazisté většinou studují dál

Přímo pro absolventy nebo mladistvé bylo před rokem vhodných 18,9 procenta evidovaných volných pracovních míst. Jejich počty rok od roku rostou, což potvrzuje sledování od roku 2016. Přepočet nezaměstnaných absolventů a mladistvých připadajících na jedno volné pracovní místo vhodné pro tuto kategorii uchazečů o zaměstnání ke sklonku loňského dubna dosahoval v kraji hodnoty 0,1 – což znamená jeden nezaměstnaný absolvent či mladistvý na deset vhodných pracovních míst. Tato hodnota se nezměnila od roku 2018.

Nejnověji vyhodnocená nezaměstnanost absolventů ukazuje ve středních Čechách velmi příznivé uplatnění těch, kteří mají za sebou vyšší odbornou školu. Jejich nezaměstnanost vyčíslená na zmiňovanou hodnotu 1,2 procenta vyniká v republikovém srovnání (3,4 procenta). Jde o jedinou ze sledovaných kategorií vzdělání, kde nezaměstnanost v kraji poklesla; ve všech ostatních proti předchozímu roku vzrostla. Poměrně nízká je také nezaměstnanost absolventů gymnázií, což je však dáno tím, že většina z nich pokračuje v dalším studiu. Středočeští absolventi odborného vzdělávání (a zvláště ti z učilišť) vykázali loni vyšší podíl lidí bez práce jak ve srovnání s předchozím rokem, tak s aktuálním celorepublikovým průměrem.

Nejlepší uplatnění hlásí zdravotnictví

Jestliže bylo loni ke sledovaném termínu na sklonku dubna ve Středočeském kraji evidováno celkem 226 nezaměstnaných absolventů středního vzdělání s výučním listem, nejvyšší podíl mezi nimi měli ti, kteří se připravovali v oborových skupinách osobní a provozní služby a užité umění (shodně po 22,2 procenta); vysoko se vyšplhalo také zpracování dřeva (17,6 procenta).

Vyučenců s maturitou, včetně absolventů nástavbového studia, zůstalo bez práce celkem 53 – s jasnou převahou speciálních a interdisciplinárních technických oborů (rovných 50 procent), chemiků (rovných 25 procent) a zaměření na oblasti gastronomie, hotelnictví či turismu (24,4 procenta). Maturantů z odborných škol zůstalo bez práce 167, a to s nejvyšším zastoupením skupin oborů publicistika, knihovnictví a informatika (18,8 procenta), právní a veřejnosprávní činnost (16,4) a opět gastronomie s příbuznými obory (11,6 procenta).

Kupodivu i v covidovém roce zůstali v kraji bez uplatnění dva zdravotníci z vyšších odborných škol. Všeobecně však zdravotnické obory vykázaly nejnižší míru nezaměstnanosti – a to napříč všemi kategoriemi vzdělání.

Vývoj míry nezaměstnanosti absolventů (v procentech)

Rok Vyučení Gymnázium Odborný výcvik s maturitou Odborná škola Vyšší odborné vzdělání
2016 8,7 (9,9) 4,0 (3,1) 11,0 (10,6) 7,3 (7,5) 3,6 (5,2)
2017 5,9 (7,0) 2,7 (2,5) 7,7 (7,2) 5,1 (5,2) 1,8 (2,9)
2018 4,9 (5,0) 2,1 (1,5) 5,8 (4,8) 4,1 (3,7) 1,7 (1,8)
2019 3,7 (4,2) 1,5 (1,4) 3,0 (4,7) 4,2 (3,8) 1,7 (1,9)
2020 6,5 (6,5) 1,5 (1,6) 6,5 (6,4) 6,0 (4,7) 3,7 (3,4)
2021 10,6 (9,8) 2,4 (2,0) 11,9 (8,6) 6,6 (6,2) 1,2 (3,4)


Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje (podle údajů NPI ČR a NÚV); hodnoty pro Středočeský kraj následuje (v závorkách) srovnání s celorepublikovými údaji