Jan Opletal a další oběti listopadu 1939Výstava se koná do 8. září tohoto roku v prostorách Senátu a bude předstupněm větší výstavy o Janu Opletalovi a perzekvovaných českých studentech, která se uskuteční v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v listopadu roku 2015, kdy si připomeneme 100. výročí Jana Opletala a 70. výročí ukončení okupace nacistickým Německem. K výročí Jana Opletala vyjde i poštovní známka.

Vernisáže se v úterý zúčastnil také jeden ze studentů Vojmír Srdečný, který byl při demonstrací v roce 1939 a přežil nacistický koncentrační tábor Sachsenhausen.

„Žijeme v době, kdy si především připomínáme příčiny a hrůzy první světové války, avšak jsou události, které nesmí zapadnout. Tím jsou například činy studentů, profesorů a dalších výjimečných lidí, kteří neváhali položit život za nás během druhé světové války, i když také chtěli určitě žít," vysvětlila ředitelka muzea Markéta Pánková.

V letech 1939 – 1945 zažily české země podobně jako další evropské země okupaci nacistickým Německem. Dne 15. března 1939 byl vytvořen Protektorát Čechy a Morava. Obyvatelé protektorátu vyjadřovali nespokojenost se stavem v zemi.

Dne 28. října 1939 se konala v Praze mohutná demonstrace proti nacistické okupaci. Nejaktivnějšími účastníky byli čeští vysokoškolští studenti, proti nimž německá policie zakročila za použití střelných zbraní.

Pohřeb se stal demonstrací

Pohřeb jedné z obětí, studenta lékařské fakulty Jana Opletala, 15. listopadu 1939 se změnil v další protiněmeckou demonstraci. „Němci vnikli do vysokých škol, zavřeli je v Praze, v Brně a v Příbrami, nastal konec univerzitního a technického vzdělávání.

Byly zničeny nenahraditelně i pomůcky. Český národ byl zbaven své nejvyšší vzdělávací možnosti. Naštěstí některým se podařilo přežít hrůzy nacistického řádění na studentských kolejích v roce 1939, v koncentračním táboře nebo v boji o holý život," popsala Markéta Pánková.

Výstava připomíná všechny události spojené s nacistickou okupací a vytvořením Protektorátu, především se však zaměří na uzavření českých vysokých škol a následnou perzekuci českého studenstva. Připomene osobnost Jana Opletala, popravené studentské funkcionáře a rovněž také poslední žijící pamětníky, kteří byli za tímto účelem vyhledáni.

Kuneš Sonntag bránil školu

„Při přípravě výstavy jsem měla štěstí, neboť jsem poznala skvělé lidi, kteří se také zasloužili o péči o odkaz Jana Opletala, Kuneše Sonntaga, Karla Kouřila a dalších. Získali jsme kontakty na dosud žijící studenty pana profesora Šabršulu a pana doktora Vojmíra Srdečného, který přišel na vernisáž," pochlubila se Markéta Pánková.

Při přípravě výstavy absolvovali pracovníci muzea cestu po stopách nejen Jana Opletala, ale i zmiňovaného Kuneše Sonntaga podle jeho knihy.

„Také jsme navštívili někdejší menšinovou školu postavenou mezi obcemi Renoty a Dětřichov, která byla pojmenována po otci Kuneše Sonntaga, významném československém agrárním politikovi a ministrovi financí Kuneši Sonntagovi starším," objasnila Markéta Pánková. Kuneš Sonntag mladší tuto školu hlídal jako člen místního Sokola před běsnícími henleinovci. Škola již byla zrušena a dnes je v soukromém vlastnictví.