„Tento vzestup hladiny by měl umožnit a usnadnit majitelům plavidel a plovoucích zařízení jejich odklizení po ukončení plavební sezony," uvedl Roldán.

Podobné opatření se obvykle dělá i na Orlíku, letos to ale podle Roldána není možné. Vodohospodáři se totiž stále potýkají s nedostatkem vody po dlouhodobém letním suchu. Pro zachování minimálního průtoku, který stanovuje manipulační řád kvůli zohlednění všech funkcí nádrže, musejí z Orlické přehrady v těchto dnech vypouštět více vody, než kolik do ní přitéká.

Velké výky vodní hladiny v zimě

Od 1. října bude hladina v nádrži Slapy postupně klesat až pod kótu 268,5 metru nad mořem. „Upozorňujeme, že v zimním období může docházet k velkým výkyvům vodní hladiny ve vodních nádržích ve správě státního podniku Povodí Vltavy. Manipulace na vodních nádržích jsou prováděny podle schválených manipulačních řádů a všichni uživatelé vodních děl jsou povinni je respektovat," připomněl Roldán.

Podle řádu plavební bezpečnosti musejí být lodě v zimním období, kdy mohou nastat větší výkyvy hladiny, vytaženy na břeh. Přesný registr člunů, jachet či hausbótů plovoucích po Slapské nádrži neexistuje, podle odhadů Státní plavební správy ale jde o stovky plavidel.

Vodní dílo Slapy, klíčový stupeň vltavské kaskády, bylo ve své době špičkovým technickým dílem. Včetně vodní elektrárny bylo uváděno do provozu v letech 1954 až 1955.