„Ačkoli z výsledků dosavadních kontrol, které provedly Česká inspekce životního prostředí, krajská hygienická stanice, ministerstvo životního prostředí a Zdravotní ústav Hradec Králové, nevyplynula žádná konkrétní porušení právních předpisů, rozhodli jsme se na doporučení příslušných orgánů státní správy objednat u Státního zdravotního ústavu změření pracovního prostředí z hlediska zdraví obyvatelstva 
i možných úniků emisí do vnějšího prostředí," vysvětlil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Rada Středočeského kraje může v této věci pouze dát podnět správnímu orgánu, tedy krajskému odboru životního prostředí. Mediální zástupce firmy AZOS se k situaci vyjádřil takto: „Platí veškerá naše předchozí vyjádření. Do doby nějakého závěru z případného správního řízení můžeme dost těžko cokoli předjímat. AZOS CZ podle nás, a i na základě výsledků řady měření a kontrol, žádné závazné podmínky integrovaného povolení neporušuje. I poslední neohlášená kontrola České inspekce životního prostředí, která se uskutečnila dva dny po krajské kontrole, nezjistila žádná porušení," uvedl Karel Samec.

Úřad má na vydání rozhodnutí zákonem stanovených 30 dní. I kdyby úředníci odboru životního prostředí o odebrání povolení rozhodli, dotčená firma má další možnosti, jak se bránit, a to formou odvolání na ministerstvo životního prostředí, případně soudní cestou. Dokud rozhodnutí nenabude právní moci, může výroba běžet dál.

Odkladný účinek

Miloslava Štěrbová, předsedkyně spolku Permanent, který bojuje v Nymburce proti zápachu, se obrátila na Krajský soud v Praze. Napadla středočeský krajský úřad, který firmě vydal dodatečné stavební povolení. Krajský soud minulý týden rozhodl, že věci přiznává takzvaný odkladný účinek.

„To znamená, že AZOS dnes nemá pravomocné dodatečné stavební povolení. Stavební úřad v Nymburce by měl zakázat užívání té stavby," řekla právní zástupkyně spolku Permanent Petra Humlíčková. Soud v odůvodnění svého usnesení mimo jiné uvádí, že zatím nemá k dispozici nic, 
z čeho by bylo možné odvodit, že je nyní firma oprávněna stavbu užívat a provozovat.

To firma nechce v tuto chvíli komentovat. „Právníci společnosti momentálně analyzují dokumenty týkající se zmíněného soudního sporu, 
v němž ale Azos CZ figuruje pouze jako účastník řízení nikoli jako žalovaná strana. Do doby, než budeme mít k dispozici jejich stanovisko, se proto nebudeme k záležitosti vyjadřovat," řekl mediální zástupce Karel Samec.

Na zastupitelstvu, které se konalo minulý týden, zásadní informace ohledně zinkovny přinesla Marie Stáňová z odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje. „Integrované povolení není oprávněním 
k provozu a není titulem opravňujícím k užívání stavby," pronesla zásadní vyjádření. Reagovala tím na fakt, že společnost podle posledních zjištění města nemá povolen zkušební provoz ani kolaudační souhlas. AZOS CZ argumentuje především tím, že má platné integrované povolení a EIA.

Čtěte také: Zápach na Zálabí neustává, 
ale našel se směr k řešení