Dopravní podnik zde chystá výměnu eskalátorů. Kromě modernizace pohyblivých schodů proběhnou také instalace nového osvětlení včetně podhledů ve vestibulu i podchodu. Přípravné práce začaly na začátku listopadu a stanice měla být uzavřena již v průběhu prosince. Vzhledem očekávanému předvánočnímu shonu bylo uzavření frekventovaného vstupu odloženo.

Chystaná rekonstrukce se bude týkat výměny celkem tří ramen pohyblivých schodů včetně výměny silových kabelů, rozvaděčů, systému automatizovaného řízení, modernizace slaboproudých zařízení, elektropožární signalizace a dalších technologií. Ze stavebních prací půjde především o sanace průsaků v eskalátorovém tunelu, repase a výměny poškozených obkladů a dlažeb, výměny podhledových prvků s osvětlením v celém rozsahu vestibulu a podchodu.

Systematická výměna

Nové eskalátory budou plně odpovídat svými parametry požadavkům na moderní zařízení se sníženou energetickou náročností provozu, zvýšenou bezpečností a snížením požárního rizika.

Schéma dopravy na Náměstí republiky.Zdroj: DP Praha

„Postupujeme systematicky, krok po kroku pokračujeme ve výměně zastaralých pohyblivých schodů, které se ještě nacházejí v některých stanicích metra. Komplexní plán rekonstrukce a s ním související uzavření celého vstupu umožní kromě obnovy eskalátorů vyměnit také všechny rozvaděče, kabeláž, osvětlení, ale i opravit dlažbu a obložení stěn v daném vestibulu,“ řekl generální ředitel Dopravního podniku Martin Gillar.

V průběhu rekonstrukce mohou cestující nadále využívat vstup do stanice Náměstí Republiky směrem od Masarykova nádraží vzdálený přibližně 250 metrů od uzavřeného vstupu. Pro cestu od Náměstí Republiky k Masarykovu nádraží lze také využít pravidelné tramvajové linky. Práce v podchodu u nákupního centra Palladium nebudou bránit využívání služeb stávajících obchodníků, včetně vstupu do samotného Palladia.

V podchodu budou omezení minimální

Všechny komplikovanější zásahy budou zhotovitelé provádět ve výluce v nočních hodinách, podchod tedy zůstane během dne s drobnými omezeními v provozu. Dokončení stavby se předpokládá zhruba v srpnu 2018. Celkové náklady dosáhnou cca 239 milionů korun bez DPH. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Metrostav a Geosan Group.

V prvních dnech omezení vždy od 7 hodin do 19 hodin večer mohou cestující u stanice metra Náměstí Republiky využít služeb informátorů v reflexních vestách, kteří budou připraveni na místě poradit nejen v češtině, ale i v angličtině. Před zahájením a v první dny uzavírky bude upozorňovat na uzavření uvedeného výstupu i hlášení ve staničním rozhlase přímo ve stanici Náměstí Republiky.