V každém z 12 středočeských okresů tedy bude zřízeno po jednom volebním stanovišti určeném speciálně pro voliče, kteří se kvůli onemocnění covid-19 ocitnou v izolaci nebo v karanténě. V provozu budou ve středu 11. ledna mezi osmou a sedmnáctou hodinou pro první kolo prezidentské volby a ve stejných časech ve středu 25. ledna v rámci případného druhého kola.

Hlasovat z auta tam mohou přijet lidé, kteří kvůli covidovým opatřením nesmějí zavítat do běžné volební místnosti. To prokážou dokladem od lékaře (případně z hygienické stanice), nebo potvrzením o pozitivním výsledku testu na covid-19, ať už na papíře, nebo v elektronické podobě; existuje také možnost podepsat formulář čestného prohlášení, který bude na místě k dispozici. Stejně jako ostatní voliči budou dále potřebovat platný doklad totožnosti: občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud takovýto občan nehlasuje s předem vydaným voličským průkazem, může přijet k volbám pouze v okrese, kde je přihlášen k trvalému pobytu.

Existuje také možnost vyžádat si hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, kdy voliče navštíví komise s urnou přímo doma. „Objednat“ si její příjezd je možné do čtvrtka 12. ledna prostřednictvím telefonního čísla, které krajský úřad zveřejní v pondělí 2. ledna. Příjezd komise pak tito voliči mohou očekávat v řádném termínu voleb (během pátku 13. ledna v době od 8.00 do 22.00 nebo pak v sobotu mezi 8. a 14. hodinou). Pro případné druhé kolo volby si občan musí vyžádat příjezd komise do čtvrtka 26. ledna a volil by pak v pátek 27. ledna nebo v sobotu.

Do třetice ještě existuje možnost hlasovat v případě uzavření pobytového zařízení – například nemocnice nebo domova seniorů – rozhodnutím hygieniků. Zaměstnanci a klienti by dostali tuto příležitost po příjezdu komise. I to má předem stanovené termíny: ve čtvrtek 12. ledna či pak v pátek; v případě druhého kola ve čtvrtek 26. ledna nebo opět v pátek.