Podobně krajské zastupitele budou moci volit vazebně stíhaní, pokud ovšem mají trvalé bydliště v kraji, ve kterém je i „jejich" vazební věznice. Volit naopak nebudou moci odsouzení, neboť trest si totiž většinou odpykávají ve věznicích mimo domovský kraj.

Jaké jsou náležitosti voleb

Jen výjimečně by si mohli vybírat alespoň senátory. Věznění by hlasovali před zástupci příslušné okrskové volební komise do přenosné volební schránky při respektování zásady tajnosti hlasování.

Hlasovat nebudou moci ani vojáci v zahraničních misích nebo Češi žijící v zahraničí, pokud se kvůli tomu nevrátí do vlasti. Krajské volby si na rozdíl od sněmovních voleb budou muset nechat ujít i pacienti v nemocnicích a lázních, pokud se tato zdravotnická zařízení nenacházejí v jejich kraji.

Zahraniční Češi mají výjimku

Zákon o parlamentních volbách stanoví pro výběr senátorů obdobnou podmínku, aby lidé mohli volit ve vězení, nemocnici, porodnici nebo sanatoriu na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů.

„V případě voleb do Senátu se do zvláštního seznamu (voličů) zapisují pouze voliči přihlášení k trvalému pobytu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby," uvádí se v zákoně. Výjimku mají jen zahraniční Češi bez trvalého pobytu v Česku, kteří by mohli hlasovat v kterékoli volební místnosti po předložení voličského průkazu.

Čtěte také: Středočeským krajem kolují vadné volební lístky