Návraty domů už bývají pohodlnější, protože odpoledne dopravní špička není tak koncentrovaná je rozložena do delšího časového úseku.

Tyhle poznatky cestujících přitom podporují i zveřejněná měření odborníků, jak průzkum průměrné obsazenosti vlaků v rámci Pražské integrované dopravy, tak údaje IPRu (Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.)

Velké nákupy se neplánují

Počty cestujících ve vlacích se rok od roku zvyšují. Míst ve vagonech sice také přibývá, ovšem výrazně pomaleji, než by bylo třeba. Přidávat nové spoje mnohde nedovoluje kapacita tratí ať s ohledem na jejich stav či úroveň zabezpečovacích zařízení a rozměry nástupišť zase nefandí tomu, aby se vlaky prodloužily.

Dlouhodobě se hovořilo o možnosti pořídit vagony s větší kapacitou. Desetiletá smlouva o zajištění drážní dopraví obslužnosti, podepsaná před týdnem představiteli kraje a Českých drah, se však o tom nezmiňuje.

Píše se v ní jen o modernizaci nynějších železničních vozidel, což má přijít na 644,6 milionu korun. Pokud jde o nákupy, stanoven je pouze závazek nasadit na trati Kladno-Praha od roku 2023 deset nových motorových souprav za zhruba 850 milionů korun.

Jde hlavně o finance

„Podepsaná smlouva umožňuje jednat dál,“ řekl Deníku Jakub Goliáš, ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah pro Prahu a Středočeský kraj. „Možnost nákupu nových kapacitních vozidel zůstává otevřená,“ konstatoval.

Pokud prý objednatelé veřejné dopravy tedy středočeské hejtmanství a pražský magistrát shodně projeví zájem a najdou i potřebné finance, pro dráhy není problém zadat výrobu nových vagonů a uvést je do provozu. Pro Deník Goliáš shrnul toto řešení ve třech bodech: vůle, dohoda a peníze.

Delší než peron

„Uvažuje se však i o dalších možnostech,“ upozornil náměstek středočeské hejtmanky Gabriel Kovács (ANO). Konkrétně zmínil alternativu přesunu souprav z Moravy, ale i možnost nasazení vlaků rozměrnějších, než je délka nástupiště. Posledně zmiňovanou variantu přibližuje krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) jako „model zavřených prvních a posledních dveří“.

Víc míst už od prosince
K zlepšení situace má dojít zavedením nového jízdního řádu, který začne platit 15. prosince. Na trať mezi Prahou a Mladou Boleslaví budou nasazeny soupravy s větší kapacitou, které nabídnou i oddíly 1. třídy a zvedací plošinu pro přepravu imobilních cestujících. Na trať mezi Prahou a Kladnem se vydají výkonnější a pohodlnější vozidla, která nahradí méně pohodlné přípojné vozy a na spěšných vlacích nabídnou vyšší kapacitu.

Vlaky delší než peron by zastavovaly tak, že by na obou stranách „přečnívaly“ přičemž by se otevíraly pouze ty dveře, jimiž lze nastupovat a vystupovat bezpečně. Popojít dál by pak cestující mohli přímo ve vagonech.

Podle slov ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje Michala Štěpána, který problematiku osobní dopravy na kolejích detailně zná ze svého předchozího působení u Českých drah, existuje i varianta vloženého vozu do City Elefantů.