Ve vesnici vznikly již dvě petice proti celému plánu. V jedné požadují odmítnutí celého záměru a nalezení jiné trasy, v druhé požadují změnu územního plánu, která by vedení trasy znemožnila.

Její autoři se obávají především hluku, který by nové spojení mohlo přinést. „Ocitneme se uvězněni mezi dvěma železničními koridory a okolí obce bude průchodné jen v určených místech,“ uvádějí dále. Podle Ondřeje Jona, jednoho z autorů petice, je pod dokumentem aktuálně 414 podpisů.

Odpůrci argumentují i tím, že vedení trati je v některých místech blízko obci. „Výsledný zábor půdy plánovaného záměru bude ve skutečnosti mnohem větší, než je v současné chvíli prezentováno, dále bude negativně ovlivněno životní prostředí a přirozený rozvoj obce Všejany. Realizací stavby bude dotčena kvalita a objem povrchových a podzemních vod. Je možné, že dojde k znehodnocení studní,“ uvádí v dokumentu. Současně tvrdí, že trať budou využívat hlavně nákladní vlaky.

Jiná trasa není možná, tvrdí Správa železnic

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy aktuálně probíhá zpracování záměru projektu a projednávání se samosprávami.

„Ve Všejanech jsme záměr projektu představili v lednu na jednání zastupitelů. Následně jsme poskytli dokumentaci k připomínkování a také ke zveřejnění na obecním webu pro informování občanů,“ řekl Gavenda.

Ze strany obce podle něj k záměru Všejanské spojky zaznělo nejprve negativní stanovisko. „V květnu pak zaslala své požadavky na úpravu návrhu, které Správa železnic v současné době prověřuje. S cílem nalézt oboustranně přijatelné řešení budeme v jednání s obcí Všejany pokračovat,“ vysvětlil mluvčí.

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve kterých je vymezený koridor pro úsek Lysá nad Labem - Milovice - Čachovice, se projednávaly od roku 2008. Účinné jsou od roku 2012. „Většina záměrů včetně Všejanské spojky byla přitom převzata z původních územních plánů velkých územních celků, které předcházely zásadám územního rozvoje kraje. Jiná trasa není v současné době při respektování platných územně plánovacích dokumentací možná,“ dodal Gavenda.

Rychlost až 200 km/h

Správa železnic aktuálně počítá se stavbou spojky v roce 2027. Trať má být dvoukolejná a elektrizovaná s rychlostí 200 km/h.

V Lysé nad Labem se do tratě zapojí pomocí mimoúrovňového přesmyku a následně bude v nové stopě pokračovat do Milovic. Ty protne v prostoru stávající stanice.

Následně se trať stáčí východním směrem a přes novou stanici Milovice-Boží dar a zastávku Vanovice se zapojí do stanice Čachovice. Cílovým stavem je jízdní doba z centra Prahy do centra Mladé Boleslavi za 45 minut, podmínkou je i vybudování takzvané Bezděčínské spojky.