Napětí stupňovaly samotné schránky, když ještě v posledních okamžicích odolávaly přítomným zvědavcům. Dostat se do nich totiž nebylo vůbec jednoduché. Menší i větší skleněný tubus byl zavřen z obou stran skleněnými víčky přilepenými tmelem.

Zajišťovaly je těsné měděné objímky. Víčka držela i po obkroužení ostrým nožíkem a částečném odstranění tmelu. Povolila až když do nich kastelán několikrát přes látku udeřil kladívkem. Víčka v neporušeném stavu odpadla.

Větší schránka v sobě ukrývala papírový sáček 
s jedenácti mincemi z let 1861 až 1883, stavební výkres s půdorysem hradu, listinu s podpisy členů rodiny Fűrstenbetků, tři veduty hradu v podobě kolorovaných perokreseb na tuhém papíru, ekonomickou statistiku panství z let 1863 až 1883 a kroniku hradu 
z let 1868 až 1883.

Velká válcová věž

V menší schránce bylo osm výtisků různých deníků v češtině 
i němčině, všechny ze dne 25. září 1883. „Předpokládáme, že v tento den vyvrcholily klempířské práce na opravě Velké válcové věže. Právě v roce 1883 byla Velká válcová věž zakryta tímto způsobem, " mínil kastelán Slabý.

Od té doby se uskutečnilo několik drobnějších úprav, výměna krytiny 
a podobně, ale až v tomto roce byla kompletně zastřešena. Do té doby střechu neměla, protože v předešlých letech shořela.

„Makovici jsme otvírali
v úterý 19. dubna ve tři čtvrtě na jedenáct dopoledne. S nálezem jsme tak trochu počítali, protože na takových místech se vždy něco nechávalo," uvedl kastelán Petr Slabý.

Vyjmutí schránek z makovice se účastnili: kastelán Křivoklátu Petr Slabý, správkyně depozitáře Libuše Vokounová, stavbyvedoucí firmy Archatt Památky Jaroslav Šlouf a stavební dozor Miroslav Běhoun. Schránky snesli do kanceláří správy hradu, kde byly na povrchu očištěny 
a neotevřené uloženy 
v kanceláři kastelána.

Starý německý rukopis

Vyzvednutí schránek stejně jako jejich otevření se fotograficky zdokumentovalo. Historické dokumenty z nich budou okopírovány, ofotografovány. Kopie psaných dokumentů pravděpodobně prohlédne archivář, protože jsou psány starým německým rukopisem, který není snadno čitelný.

„Chceme udělat alespoň nějaký základní průzkum, abychom věděli, čeho se zápisy týkají," zkonstatoval kastelán. Kopie dokumentů budou uloženy na hradě a k nahlédnutí jako studijní materiál pro příští generace. Až se bude střecha zakrývat, schránky se vrátí na místo. K nim přibude tubus s věcmi a dokumenty z dnešní doby.

„Vložíme tam něco podobného, například denní tisk, peníze, možná soupis zaměstnanců hradu, fotografie rekonstrukce. Ještě v tom nemáme úplně jasno," plánoval kastelán Petr Slabý. Uzavření Velké válcové věže se předpokládá na podzim letošního roku.

Obsah schránekVe schránkách byly uloženy fotografie, mince 
z let 1861 až 1883, listina 
s podpisy členů rodiny Fűrstenbetků, stavební výkres,tři veduty hradu, ekonomickou statistika panství z let 1863 až 1883, kronika hradu z let 1868 až 1883 a několik výtisků novin z 25. září 1883.

Čtěte také: Opravy na jakubské věži v Kutné Hoře jdou do finále, hodiny se vrátí na jaře