Michalik byl významnou postavou jak v politice komunální, tak i na úrovni regionální a celostátní. Dokázal popřít myšlenku, že člověk může být velkým vizionářem, nicméně doma není nikdo prorokem. Jemu se podařilo dosahovat uznání i pozoruhodných výsledků na všech úrovních. Stejně jako v předchozí kariéře, kdy byl nejprve vědeckým pracovníkem v oboru jaderné fyziky a posléze se věnoval investičnímu bankovnictví a vlastnímu podnikání.

V čele obce stál po dvě desetiletí – 18 let bez přerušení v pozici starosty a dva roky předtím jako místostarosta – přičemž řada kolegů z širšího okolí se hlásí k tomu, že pro jejich vlastní práci bylo vzorem, jak si vedl v Dolních Břežanech. Významně přispěl k proměně vesnice za Prahou v regionální centrum, kde se dělá špičková věda a kam se jezdí obdivovat chytrá řešení i architektonické počiny.

Stál také u zrodu „hvězdného regionu STAR“ – což znamená Science and Technology Advanced Region – vědecko-technologického klastru tvořeného silnou komunitou výzkumných organizací, firem, investorů i nadšených lokálních patriotů; nebo také „regionu talentovaných, kreativních a vysoce vzdělaných lidí“. Stal se předsedou jeho správní rady.

Vizionář pro svou obec i kraj

Na krajské úrovni byl naposledy náměstkem hejtmanky s odpovědností za oblast financí, dotací a inovací – mimo jiné ale také zastával post předsedy správní rady Středočeského inovačního centra, kde od předloňského roku začal určovat, kam směrovat transformaci jeho činnosti.

Celorepublikově se stal coby politik veřejně známější až v poslední době. Nejprve jako jeden z místopředsedů hnutí STAN, později jako člověk, s nímž se v zimě počítalo na post ministra průmyslu a obchodu ve vnikající nynější vládě. Kandidatury se ale vzdal, když se objevily pochybnosti o podnikání jeho rodiny v kyperském prostředí: trval na tom, že vše bylo podle zákona, ale vysvětlováním nechce komplikovat nástup nové vlády a oslabovat její pozici hned na počátku.

Nástupce Michalika obec Dolní Břežany aktuálně nehledá. Jeho kompetence si rozdělí místostarostové Zdeněk Kovářík a Lubomír Havel (oba za STAN) – a nového starostu budou ze svých řad vybírat až zastupitelé vzešlí ze zářijových voleb.

Nahradit ho ve vedení kraje nebude snadné – a o tom, jak se jednání v tomto směru vyvíjejí, chybějí veřejně dostupné informace. Jisté je, že na pondělním jednání krajského zastupitelstva, kde měl v roli náměstka hejtmanky pro finance vystupovat jako předkladatel materiálů pro celou řadu bodů jednání, se této úlohy ujme hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Okamžité náhrady nenastupují

Pokud jde o pozici v předsednictvu STAN, tam se situace jeví komplikovaně, když ze čtyř řadových místopředsedů nyní zůstala na své pozici pouze Věra Kovářová. V reakci na tuto skutečnost, jež má i souvislost s aktuální korupční kauzou významně spojovanou s někdejším náměstkem pražského primátora Petrem Hlubučkem (STAN), předseda politického hnutí Vít Rakušan ohlásil na nejbližší měsíce svolání mimořádného sjezdu, kde má dojít na volbu nového předsednictva. Zatím spíš spekulativně se hovoří o tom, že by se jednou z kandidátek mohla stát i hejtmanka Pecková.

Ta se ostatně netají tím, že k Michalikovi vzhlíží s obdivem, je pro ni velkou inspirací – a ona má v úmyslu navázat na jeho práci. Na úrovni kraje určitě. „Chci slíbit, že odkaz Věslava Michalika, kdy kladl důraz na inovace, řádné hospodaření, smysluplné čerpání fondů a rozvoj kraje, budeme dále rozvíjet. Nikdy nebudeme takovými vizionáři, jako byl on, ale pokusíme se být aspoň trochu jako on,“ zdůraznila Pecková.