Úpravy dokumentu, který shrnuje, čeho chce „krajská vláda“ v rámci svého působení dosáhnout – a následně umožní občanům zkontrolovat, jak své sliby naplnila – hejtmanka Petra Pecková (STAN) vysvětluje změnami, které pohnutá doba přinesla od chvil, kdy zástupci vznikající koalice po krajských volbách v roce 2020 dokument sepisovali.

Ostatně – i některé z vůdčích osobností, které byly tehdy u vyjednávání středočeské koalice, už na krajské úrovni nepůsobí. Nejvýraznějšími změnami se staly odchody Martina Kupky (ODS) a Jana Jakoba (TOP 09; na krajské úrovni lídra Spojenců) do celostátní politiky. A také úmrtí Věslava Michalika (STAN).

Podle slov Peckové se původní programové prohlášení daří naplňovat, nicméně některé body, které reagovaly na tehdy aktuální situaci, vedení kraje koncem uplynulého roku upravovalo či pozměnilo. „Třeba situace kolem covidu se významně vyvinula jiným směrem. K tomu jsme ještě udělali tisíce jiných věcí, o kterých jsme v době [přípravy] programového prohlášení neměli ani tušení,“ uvedla Pecková k dokumentu o 23 stranách, který vytyčuje směr pro další dva roky nynějšího volebního období. Některé společné plány s Prahou také přibrzdily změny na magistrátu hlavního města.

Potřeby kraje se vyvíjejí

Novou podobu dokumentu zveřejnilo vedení kraje na webu krajského úřadu. Na facebooku hejtmanka upozornila, že jednotlivé body jsou barevně označeny, aby se dalo snadno rozpoznat, co je již splněno či se plní průběžně, co není – a co se připravuje. „Není jediný kvartál v kuse, kdy by nebyla nějaká krizovka. Ale takový je život,“ poznamenala na sociální síti.

Někdejší plány, které vzaly za své, se netýkají jen zmiňovaných opatření vztahujících se k covidu (například se původně počítalo s novou úrovní krajských skladů ochranných pomůcek i systémem rozdělování dostupných zásob, což se následně ukázalo jako nepotřebné). Vedení kraje přehodnotilo třeba i slib, že zajistí, aby cestující v regionálních vlacích i autobusech měli dostupný internet. Ve vlacích signál k dispozici je, zavádění do autobusů už vedení kraje nevnímá jako potřebné vhledem k rozšíření neomezených tarifů mobilních operátorů.

Na něco je třeba počkat

Byť přípravy běží, nepodaří se naplnit třeba záměr vybudovat během čtyř let nejméně deset cenově zvýhodněných parkovišť P+R a B+R u železničních tratí na Prahu; dostavěna do konce roku 2024 všechna nebudou. Zpozdí se i závazek „do pěti let“ propojit D7 a D8, zařídit obchvat Kralup nad Vltavou a vybudovat nový most přes Vltavu – nyní se hovoří o roku 2027. Zatím se také nerozjela slibovaná krajská podpora budování nabíječek pro elektromobily.

Aktuální nyní není dřívější záměr pilotního projektu reálné střední školy, která by nabízela společný základ plus rozsáhlejší specializace na různé obory. Přehodnoceny byly myšlenky na zavedení on-line objednávkového systému pro návštěvníky krajského úřadu i na vytvoření aplikace „kraj v mobilu“. Nově vytvářený krajský web bude optimalizován i pro mobilní prohlížeče.

Upravené závazky vedení kraje a jejich naplňování bude jistě pozorně sledovat opoziční ANO. Z jeho řad Deník zaznamenal třeba ironicky míněnou pochvalu, že některé body se daří plnit i „na druhou“. Konkrétně? Přímo do programového prohlášení si koalice napsala úkol odvolat někdejšího ředitele krajské správy silnic a vypsat výběrové řízení na nového – a vybraný nástupce už byl vyhozen také.

Kde vliv hejtmanství může být jen omezený

- Vedení kraje už se nehlásí k závazku urychlit stavbu železnice z Prahy na Letiště Václava Havla a do Kladna, budování železničních spojek a zkapacitnění příměstských tratí – to se řeší na celostátní úrovni

- Nedaří se původně ohlašované úsilí o vznik nových policejních služeben a optimalizaci počtu policistů v jednotlivých částech kraje ve vazbě na mapu kriminality – byť kraj jedná s ministerstvem vnitra o nutnosti posílit policejní sbory a zlepšit podmínky pro jejich příslušníky

- Původně plánovaná role hejtmanství se také nemůže uplatnit v záměrech prosadit spravedlivější podmínky ve financování zdravotní péče či usilovat o snížení administrativní zátěže ambulantních lékařů nebo o všeobecné zlepšení podmínek pro zdravotníky; podobné je to s vlivem kraje na odměňování pracovníků v sociálních službách

- Za obtížná radní označují i jednání s lékárenskými řetězci o posílení sítě nonstop lékáren

Zdroj: Programové prohlášení rady Středočeského kraje 2020–2024