„Jsem přesvědčen, že kraj hospodařil v loňském roce skutečně velmi dobře a jeho hospodaření skončilo v černých číslech," řekl náměstek hejtmana pro finance Jiří Peřina.

Zůstatek na účtech Středočeského kraje činil ke konci prosince 2014 celkem miliardu a půl korun. Po vypořádání účelových prostředků a zapojení nedočerpaných prostředků z roku 2014 se vedení kraje podařilo posílit prostředky na předfinancování a kofinancování evropských projektů ve výši 120 milionů korun a investiční výdaje ve výši deseti milionů korun.

Nejvýznamnějšími výdajovými položkami byly v loňském roce dotace v oblasti školství, investiční dotace v rámci programu na podporu výměny starých kotlů za nové ekologické a výdaje na položky financované EU.

Celkem 244 krajských příspěvkových organizací pak hospodařilo s kladným či vyrovnaným výsledkem.