První poznatky zní víc než nadějně: nový objev by se mohl uplatit nejenom v boji s infekcí SARS-CoV-2, což jsme si navykli označovat jako koronavirus, ale rovněž s dalšími metlami lidstva: SARS, MERS, virem Ebola a většinou patogenních flavivirů, kam se řadí například původce západonilské horečky. Připomíná to Karel Smetana, profesor Anatomického ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Na počátku stála vcelku prostá úvaha. Mezi zesnulými, jejichž úmrtí je evidováno v souvislosti s koronavirem vyvolávaným onemocněním covid-19, převažují muži nad ženami. Nejenom v České republice, ale celosvětově. Odtud byl už jen krůček k hypotéze, že estrogeny (ženské hormony, které se sice vyskytují i v mužském těle, avšak ženy jich obecně mají výrazně více) pomáhají chránit před závažným průběhem onemocnění končícím smrtí.Do jejího ověřování se pustili vědci z různých pracovišť: vedle centra Biocev také z Anatomického ústavu 1. LF UK a z Katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK.

Nadějná zjištění, k nimž prozatím dospěli, publikovali v časopise International Journal of Molecular Sciences. Mimochodem: v kolektivu autorů článku mají muži nad ženami výraznou převahu – 10:2.

Zkoumání vlivu estrogenu a dalších modulátorů estrogenových receptorů na covid-19, ale i řadu jiných virových infekcí, se jeví velmi nadějně. Vědci potvrdili dopad na kardiovaskulární, plicní nebo imunitní systém (včetně snížení produkce cytokinů zodpovědných za cytokinovou bouři), a dokonce i účinek vedoucí přímo k zastavení množení viru.

| Video: Youtube

Článek, jehož prvním autorem je Nikita Abramenko z centra Biocev, navíc připomíná, že anitcovidový efekt mají nejen přírodní hormony, ale také fytoestrogeny (rostlinné látky, známé z léčebného ovlivňování hladiny hormonů). Syntetické molekuly rovněž. Co to znamená v praxi? Modulátory estrogenového receptoru by mohly být zahrnuty do covidové léčby.