Balicí papíry, krabice, kartony, polystyrenové výplně, lahve od alkoholu i petky od limonád končí krátce po Štědrém večeru u popelnic. Aby je kontejnery byly schopny pojmout a odpad se neválel všude okolo, vytvořily Pražské služby na sváteční období speciální svozový plán.

„Program svozu je vytvořen tak, aby se v maximální možné míře předešlo přeplňování sběrných nádob a nevznikal kolem nich nepořádek,“ uvedl mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Popeláři budou tříděný odpad častěji vyvážet od 24. do 31. prosince. Kromě toho podniknou ještě mimořádné svozy papíru a skla z lokalit, kde se kontejnery plní extra rychle. To se týká například velkých sídlišť.

Živý stromek vedle kontejneru, umělý do sběrného dvora

 Na Boží hod vánoční začnou popeláři odvážet i živé vánoční stromky. Stačí odstrojený strom položit vedle popelnice. Mana zdůraznil, že rozhodně nepatří do kontejnerů, protože v nich zaberou spoustu místa. "Pokud nemáte popelnici volně přístupnou z ulice, prosíme o odložení vánočního stromku u nejbližšího kontejneru na tříděný odpad," doplnil mluvčí Pražských služeb.

Popeláři budou stromky odvážet do konce února. Ve spalovně skončí jen ty, které jsou znečištěné nebo špatně odstrojené, většina jich najde další využití. "Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity například v zahrádkářském průmyslu do kompostu," podotkl Mana.

Kdo by se chtěl zbavit umělého stromku, měl by s ním zajet do sběrného dvora. Do kontejneru na směsný ani tříděný odpad nepatří.

Tuk ztuhne a ucpává potrubí

Ve sběrných dvorech lze odevzdat také tuky slité do petlahví. Většina lidí po osmažení například kapřího řízku vylévá olej či sádlo do kanalizace. "Tuk ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání," zdůraznil tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek. "Naše varování samozřejmě platí celoročně, nejen v období vánočních svátků," dodal Mrázek.

Vhodnějším řešením je slít tuk do petlahve a buď ho vyhodit ho do kontejneru na směsný odpad, nebo odevzdat k recyklaci. "Sběr olejů a tuků z domácností funguje v metropolitních sběrných dvorech rok a za tu dobu bylo podle statistik pražského magistrátu odevzdáno 4,6 tuny použitých potravinářských olejů," pronesl Mana.

Paliva, maziva, výroba energie

Většina oleje končí v biopalivech, ale využití je mnohem širší. Používá se v chemickém průmyslu, při výrobně některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako náhražka ropných maziv. Jako mazivo slouží rovněž v dřevařském průmyslu, zvláště tam, kde je kladen důraz na ekologickou šetrnost výrobku. Využít se dá i při výrobě ekologické energie.

 "Sbírání tohoto druhu odpadu výrazně šetří životní prostředí a kanalizační síť před nežádoucím zanesením a hlavní město velmi děkuje všem, kteří použité oleje a tuky odevzdávají a umožňují jejich recyklaci," řekla před časem radní hlavního města Jana Plamínková.