„Pokud bude mít vedení města zájem rozvíjet cyklostezky ve městě či napojením na Brdy, tak by tu byla možnost spolupráce a nalezení možnosti takovéto typy projektů financovat. Plus jsme se bavili, že bychom mohli pomoci při vybudování druhé železniční zastávky v Příbrami," sdělil mistr Dan Ťok.

V případě, že město přichystá rozumný projekt, nebude jej problém podle ministra podpořit. „Peněz ve fondu dopravní infrastruktury je na to dost. Pokud ale neznáme konkrétní projekt, tak mluvit o částce je složité," uzavřel ministr.

450 kilometrů cyklostezek

Na území vojenského újezdu má vzniknout zhruba 450 kilometrů cyklostezek a turistických cest, jejichž značení začne v příštím roce. 

Příbramský starosta Jindřich Vařeka tento týden na jednání o Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy informoval, že město Příbram zpracovalo vlastní návrh některých turistických, cyklistických a běžkařských cest a tratí a naučných stezek v Brdech, který také představitelům ministerstva obrany, životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny předal.

Rozvoj cestovního ruchu v oblasti

„Příbram má zpracován obsáhlý návrh koncepce rozvoje cestovního ruchu v oblasti. O těchto návrzích je město připraveno jednat se všemi zájemci z řad obcí a dotčených institucí," uzavřel příbramský starosta Jindřich Vařeka.

Chráněná krajinná oblast Brdy by měla být vyhlášena k 1. lednu 2016. Materiál pro jednání vlády je podle ministra životního prostředí Richarda Brabce připraven. „Jde tam s jediným rozporem. Ten se týká zlatonosného ložiska Petráškova hora u Vacíkova. Pevně věřím, že tam to ložisko zůstane v rámci CHKO a že tedy dostane ochrana přírody přednost před těžbou zlata," sdělil tento týden na jednání v Příbrami Richard Brabec.

Čtěte také: Petráškova hora: dostane ochrana přírody přednost před těžbou zlata?