Nejčastější dotazy se týkají oblasti bezpečnosti, prevence, sociálního systému a v neposlední řadě také právní problematiky, která je hojně využívána. Mezi poskytované služby kontaktního místa patří bezplatný přístup na internet, informační materiály partnerů, nabídka volnočasových aktivit a přednášek.

„Naší snahou bylo sjednotit nabídku aktivit pro seniory v Příbrami a nabídnout ji zájemcům z řad široké veřejnosti. Při hledání vhodného modelu nás zaujal projekt Senior Point, který již několik let funguje zejména v Jihomoravském kraji. Věřím, že nabídka činností osloví nejen seniorské organizace, ale také další seniory, kteří se budou na aktivitách podílet", zdůraznila místostarostka města Alena Ženíšková.

Ta má sociální oblast ve své gesci. „Senior Point by se měl stát zároveň místem mezigeneračního setkávání, spolupráce a příležitostí k navázání nových vztahů," dodala Ženíšková.

Mezigenerační solidarita

"Projekt Senior Point v Příbrami jsem velmi uvítala. Nepochybuji, že přispěje k tomu, co je i součástí mého volebního programu, tedy starost o nejdůležitější segment naší společnosti, kterým je bezpochyby rodina. K tomu neodmyslitelně patří v rámci upevňování mezigenerační solidarity péče o seniory. Věřím, že tento první Senior Point nebude ve Středočeském kraji v žádném případě posledním," uvedla Jaroslava Jermanová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Nejen volnočasové aktivity, ale také rady, praktické informace a odbornou pomoc bude nabízet nově otevřené kontaktní místo. „Spolupráce s odbornými partnery obohacuje nejen nás, ale zejména seniory, kterým je tato pomoc primárně určena. Nasloucháme dotazům klientů a snažíme se oslovovat další partnery, kteří se podílí na přednáškové a vzdělávací činnosti," připomněl hlavní náplň Senior Pointu jeho ředitel Lukáš Vaculík.

Karta seniora

Současně s kontaktním místem byla představena také karta Seniora Města Příbrami.

„Touto kartou chceme sjednotit poskytování služeb příspěvkových organizací města Příbrami pro naše seniory. Jednotlivé instituce nabízí různé výhody pro seniory, neexistuje však jednotný doklad, který by prokazoval, že držitelem je senior. Tato karta se stane jednotným dokladem, garantem bude Město Příbram. Kromě identifikační funkce připravujeme další služby, které budou na tuto kartu navázány," přiblížil další aktivitu Ženíšková.

„Spolu s nabídkou příspěvkových organizací může každý držitel této karty zároveň využívat i slevy v projektu Senior pas, plánované spuštění projektu pro Město Příbram je v dubnu letošního roku," dodal Vaculík.

Mezi hlavní partnery projektu patří Svaz důchodců ČR, Sdružení českých spotřebitelů, Charita, Státní zdravotní ústav, Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Rada seniorů ČR, projekt Senior Pas a další.

Přínosy projektu Senior Point- soustředění komplexních informací týkající se všech aspektů života seniorů

- pomoc při vyhledání informací prostřednictvím kvalifikované osoby

- kulturní a volnočasové aktivity

- přístup na internet pro hledání nebo orientace vlastními silami

- zajímavé přednášky a besedy

- prostor k setkání a diskuzi s ostatními vrstevníky

Čtěte také: Pražané stárnou a městu hrozí, že pro ně nebude mít bydlení