Jedním z nich je i Kateřina Staňková Tomanová, která pomáhala sedm hodin na jeden zápřah. "Jen, co jsem zjistila, co se stalo, nasadila jsem gumáky a šla zachraňovat, co se dalo. Našla jsem několik druhů vodních šneků, škeblí i raky. Bohužel mnoho z nich bylo uhynulých," konstatovala smutně s tím, že nasbírala dvanáct kýblů škeblí.

Vedle živých tvorů se lidem podařilo uklidit také nepořádek. "Našla jsem mnoho odpadu, který jsem odklidila. Rybářského vybavení jsem taky našla mnoho," zmínila.

Z podzimního srazu veteránů v Kralupech nad Vltavou.
Velorex, trabant i mercedes. Kralupské náměstí zaplnily veterány

Do akce se zapojili i mělničtí rybáři. "Díky spoustě dobrovolníků, rybářů a hasičů, materiální a finanční podpoře města Mělníka, firmě KVD z Dolních Beřkovic a paní Lence Tomanové z Oddělení státní správy v oblasti životního prostředí, která nás všechny propojila, se podařilo odvrátit nekontrolovanému vypuštění Vehlovické a Mlazické tůně a zbrzdit průsaky na minimum," poděkoval Marek Macholda z Českého rybářského svazu za záchranu uvíznutých živočichů. "Pokud by Labe zůstalo takhle nízko dlouhodobě, museli bychom rybám a živočichům v tůních nejprve čerpat vodu, a případně se pokusit co nejvíce jich odlovit, aby nezačalo vše hynout po poklesu vody na hranici bahna," dodal.

Lodě stojí

Z důvodu nízké hladiny lodě nemohou pokračovat v plavbě. "Státní plavební správa zastavila plavbu. Provozovatelé místních přístavů jsou o situaci informováni. Omezení platí i pro Hořínský kanál," uvedl Jiří Petr, vedoucí dispečinku Povodí Labe. Popsal také, že se jez v Dolních Beřkovicích zatím nepodařilo opravit. " Jez má tři jezová pole, která jsou ve vyváženém stavu zvednutá, nazdvedává je hydrostatický tlak. V jednom sektoru došlo nejspíše k poruše těsnění a úniku tlaku vody, která jezové pole nadnáší. Možná je ale i jiná porucha, to teď nedokážeme přesněji říct," uvedl dispečer. Povodí Labe se snaží pod sektor načerpat vodu, aby se úsek nadzvedl zpět do správné polohy.

V případě, že bude plavba uvedena zpět do provozu, musí být lodě nejdříve zkontrolovány. "Z důvodu nízké hladiny je pravděpodobnost, že by se spodek lodi mohl odřít," upřesnil Jiří Petr. To Deníku potvrdila i majitelka plavidla Kateřina Staňková Tomanová. "Kotvíme loď v Marině Posadovice. Jestli voda ještě klesne, opře se loď o šroub, a bude zničen. Voda je ale tak nízko, ze je problém ji i vytáhnout. Podval i auto by mohly zapadnou do bahna," zmínila.

Jak potvrdili dispečer Povodí Labe Jiří Petr, voda konkrétně v Dolních Beřkovicích klesla o jeden metr a deset centimetrů. V oblasti Mělníka se pokles Labe pohybuje mezi padesáti až osmdesáti centimetry. Hladina vody by měla být stabilizována a neměla by nadále klesat.