O tom, jak často trávu pracovníci posečou, nejčastěji rozhoduje počasí, než nutnost.

I když vysokou trávu v Benešově kontrolují, může se stát, že si lidé na městském úřadě stěžují. V údržbě mají totiž 25 hektarů zelených ploch. „Město je posekáno vždy včas podle plánovaného harmonogramu. Vzhledem 
k rozsahu sekání se ale občas nedostatek objevit může, 
i když se to snažíme eliminovat kontrolami," vysvětlil ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj.

Pro údržbu v Benešově používají dvě sekačky, tři křovinořezy, traktor s velkým mulčovačem a malotraktor s příkopovým ramenem. Město je rozděleno na několik zón podle počtu plánovaných sečí.

Přes vysokou trávu nevidí řidiči

V Nymburku existují problematická místa u kruhového objezdu u obchodu s potravinami a dále na křižovatce mezi ulicemi Na Splavech a Maršála Koněva. „Na neposečenou trávu si lidé stěžují zejména v jarních měsících, kdy začíná tráva rychle růst a nelze ji všude naráz posekat," sdělila mluvčí Nymburku Markéta Tomčíková.

V Mladé Boleslavi se snaží zabránit tomu, aby zeleň ve městě přerůstala. „Někdy si lidé stěžují, když seč probíhá i o víkendech, ale při snaze zajistit seč skutečně kvalitní, tomu nelze vždy zabránit," objasnil mluvčí města Pavel Šubrt.

Na sekání si najímají externí firmu, která používá motorové sekačky, mulčovač 
i křovinořezy. Nejvíce frekventované plochy a parky obhospodařují sedmkrát až osmkrát ročně. Letos počítají ještě dalším sečením navíc.

Zahrádky si seče každý sám

Městské plochy si vedení dokáže zajistit samo. Problém nastává, pokud tráva přeroste na soukromých pozemcích. 
V Rakovníku řeší problém 
i s pozemky patřícím pod Povodí Vltavy.

„Často se setkáváme s dotazy na sečení konkrétních neudržovaných ploch ve městě, které však velmi často nejsou v majetku města a jejich údržbu musí zajistit vlastník pozemku. Konkrétním příkladem takové plochy jsou například břehy potoka, které nepatří městu, ale Povodí Vltavy, které zajistilo posekání až koncem června, kdy byla na březích tráva vysoká více než metr, nebo také jednotlivé neposekané plochy v sídlištích, které jejich vlastníci neudržují," popsala mluvčí Rakovníku Alida Štulajterová.

Samotné sečení v Rakovníku zajišťuje externí firma. Při údržbě postupují tak, že nejdříve začnou v centru města a pak pokračují k okrajům. Husovo náměstí a parky sečou osmkrát v průběhu roku, sídliště asi čtyřikrát.

V Kladně si najmuli na sekání rovnou tři společnosti, které používají i ruční sekačky, žací stroje i malé nákladní automobily. Travnaté plochy mají v Kladně rozdělené do tří kategorií. Někde se seče jednou za čtrnáct dní, někde jedenkrát za měsíc a jinde dvakrát do roka. „Nejvíce travnatých ploch je v druhé kategorii, kterou sečeme jedenkrát za měsíc. Seč těchto trávníků tak zabere zhruba tři týdny," poznamenal mluvčí Kladna Vilém Frček.

Neprodlená náprava po oznámení

Řidiče v Kladně by vysoká tráva trápit neměla. „Seče jsou plánovány tak, aby k narušení rozhledových poměrů nedocházelo. Vzhledem k rozloze spravovaného území se to přesto výjimečně stane. V případě oznámení na nepřehlednost komunikace v důsledku vysoké trávy, tyto nedostatky neprodleně odstraňujeme," podotkl Vilém Frček.

Odvoz trávy zajišťuje v Berouně také auto s hydraulickou rukou. Kromě této techniky mají i samochodné sekačky, křovinořezy a plotostřihy. „Tráva se v současném počasí seče každý den. Počet sečí závisí na počasí. Lidé si 
u nás stěžují na vysokou trávu pouze v případě, když počasí delší dobu nedovolí sekat," uvedla mluvčí Berouna Pavla Nováčková.