Letiště již má kompletně zpracovány podklady pro letošní, tudíž první etapu opravy.

„Seznámili jsme s ní zástupce všech městských částí Prahy, Kladna a obcí či občanských sdružení z lokalit dotčených provozem na vedlejší dráze,“ uvedl ředitel Letiště Praha Jiří Pos a dodal: „S ohledem na jejich požadavky jsme ve spolupráci s Řízením letového provozu nastavili pravidla pro přílety a odlety tak, aby se v maximální možné míře využívala zkrácená hlavní dráha.“

Práce budou zahájeny v polovině května. Až do konce uvedeného měsíce bude situace pro obyvatele Kladenska nejsložitější, protože v té době bude hlavní dráha zcela uzavřena. Letadla budou od pěti hodin ráno do půlnoci vzlétat jen z vedlejší dráhy.

„Letiště bude od půlnoci do pěti hodin ráno v souladu s dohodou s městskými částmi Prahy, Kladnem a okolními obcemi uzavřeno. Výjimku budou mít jen plánované a zpožděné lety od půlnoci do jedné hodiny ranní,“ uvedla mluvčí letiště Eva Krejčí.

Ve druhé fázi, tedy od 30. května do 8. srpna, bude část hlavní dráhy směřující na Jeneč otevřena při příznivém počasí pro vzlety a přistání. Startovat by zde měly až tři čtvrtiny všech letadel. Zbývajících pětadvacet procent jich bude ke vzletům využívat vedlejší dráhu směřující nad Kladensko.

Zkrácená dráha přesune lety až na ráno

Jak k problematice uvedl kladenský primátor Dan Jiránek, z uskutečněných jednání vyplynulo, že nadcházející oprava hlavní dráhy by největší středočeské město a jeho okolí neměla zatížit v takové míře, jako tomu bylo při loňské údržbě.„V této fázi bude od půlnoci do šesti hodin vedlejší dráha uzavřena pro vzlety. Všechna letadla budou v této době startovat na zkrácené hlavní dráze, což znamená, že ta, kterým nebude délka dráhy 2500 metrů postačovat, budou moci odletět až po šesté hodině ráno,“ doplnila mluvčí.

„Nicméně nějaká zátěž tu při využívání vedlejší dráhy vždy bude. Proto dlouhodobě usilujeme o vybudování paralelní hlavní dráhy. Pro Kladno by to bylo pozitivní i z pohledu zaměstnanosti. Znamenalo by to vznik nových pracovních míst i pro obyvatele Kladenska,“ poznamenal primátor.