Na mimořádné vědecko-výzkumné práce, které souvisí s tímto unikátním archeologickým nálezem, uvolnili na svém posledním zasedání krajští radní 600 tisíc korun. Součástí vědeckého výzkumu bude i přesná specifikace nálezu.

Pro výzkum migrací a původů pravěkých populací se používají radiogenní izotopy stroncia. Poměry dvou izotopů se v přírodě geograficky proměňují a jsou přijímány v potravě všemi živými bytostmi. Vzorky se odebírají ze zubní skloviny, ve které je zakonzervována izotopová situace v době utváření chrupu. Nese s sebou tedy stopu místa, kde bytost vyrůstala.

Pomůže univerzita v USA

„Pomocí izotopu uhlíku bude zároveň provedeno i datování nálezu. Analýzou stabilních izotopů uhlíku a dusíku by zase měla být získána data o způsobu života populace na lokalitě. U nás se analýzy zatím úspěšně neprovádějí, proto budou vzorky z kostrových hrobů zaslány na univerzitu do USA," upřesnil radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

Udělat bude třeba samozřejmě také dokumentaci, čištění, značení, zpracování, zakreslení, konzervace a uskladnění. Nálezy bude prezentovat Ústav archeologické a památkové péče středních Čech a vystaveny budou i v krajských muzeích.